VI ARBETAR NÄRA TILLSAMMANS
MED VÅRA KUNDER FÖR ATT
SKAPA HÅLLBARA RESULTAT FÖR
LEDARE OCH DERAS MEDARBETARE

Khraft puffar 37

Coachutbildningar för ledare, HR–folk, konsulter och andra som vill förbättra sina samspelsförmågor och sin kommunikation.

Khraft puffar 201903224

Hur ska all den tysta kunskap som finns hos era seniorer föras vidare till nästa generation? Utbildning i mentorskap.

Khraft puffar 201903225

Ledarstöd med skräddarsydda ledarprogram.

Khraft puffar 20190322

Information kommer snart.

Khraft puffar 201903223

Hjälp och stöd vid hantering av konflikter på arbetsplatsen.

Khraft puffar 201903222

För dig som vill lägga kraft på rätt saker med fokus på utveckling och affärsnytta.

Artiklar & Nyheter