Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

#103 Att skapa ett bra arbetsklimat

Inspirerade av ett kunduppdrag där samarbetet inleddes med ”- Sist vi hade en konsult här var det så dåligt, minns inte ens vad som sas”. I dagens avsnitt samtalar vi om dels vad vi gjorde för att möta dem och dels vad vi upplevde i mötet med den här gruppen. Samtalet leder oss in på vikten av mod, sårbarhet och psykologisk trygghet.

Dela den här sidan