Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

#109 Jenny möter Dr. Solveig Beyza Narli Evenstad

Dagens samtal mellan Jenny och Solveig tar sin utgångspunkt i Solveigs artikel om Organisationell kommunikation kopplat till utbrändhet och stress. Artikeln är en summering av Solveigs doktorsavhandling. Solveig är en av alla fantastiska människor som gått vår utbildning LEARN Coaching Självledarskap och coaching.

Vill du veta mer om vår filosofi och modell samt våra utbildningar. Välkommen med på nästa öppna event, EXPLORE

Så vad pratar vi om i dagens avsnitt?

Kolonialisering(Habermas), dvs hur en organisations kommunikation kan invadera den enskilda individens liv på ett sätt som fråntar individen makt över sig själv. Vi rör oss vidare i samtalet kring ” The dark side of communcation” -Vad sker i organisationer där kommunikationen blivit destruktiv? -Vad kan du som enskild individ göra åt det och inte minst vad kan du göra åt dina egna inre negativa kommunikationsmönster?

 

Följ Dr Solveig Beyza Narli Evenstads på LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/solveig-beyza-evenstad-phd-8279113b

Artikel på Linkedin om Självledarskap. Self-leadership in VUCA times. Can you lead yourself? Can you lead others to lead themselves? | LinkedIn

Om utbrändhet Code QD85 Burnout: Is it finally recognized as an occupational disease in post-pandemic era? What is it actually? | LinkedIn

Låt oss presentera Solveig kort: 🙂

Dr. Solveig Beyza Evenstad var førsteamanuensis vid Høgskolen i Innlandet (2017-2020) i Organisasjon og Ledelse der hun også jobbet med livslanglæring, herunder lederutdanning. Hun har en doktorgrad fra Université Côte D’Azur hvor hun også underviste i Organisasjonskommunikasjon. Hun jobber p.t. som lederutvikler og er fortsatt tilknyttet forskningsenheten SIC.Lab Méditerranée ved Université Côte D’Azur som Associate Researcher. Hun jobbet over 20 år i globale selskaper som IT linjeleder, konsulent innen kontinuerlig forbedring samt radikale teknologidrevne endringer og prosjektleder før sin akademiske karriere. Hun tok en Master of Management (2011) i Organisasjon og Ledelse med spesialisering i Coaching, Veiledning og Motivasjon. Hun har også en Bachelorgrad i Management (1985) og Cand Mag i informatikk (1988).

Dr. Solveig Beyza Evenstad was Associate Professor at the Inland Norway University of Applied Sciences (2017-2020) in Organization and Leadership where she also worked with lifelong learning, including leadership education. She has a PhD from the Université Côte d’Azur where she also taught Organizational Communication. She works as a leadership developer and is still associated with the research unit SIC.Lab Méditerranée at the Université Côte d’Azur as Associate Researcher. She worked over 20 years in global companies such as IT line manager, Consultant in continuous Improvement and radical technology -driven changes, and Project manager before her academic career. She took a Master of Management (2011) in Organization and Leadership specializing in Coaching, Counselling and Motivation. She also has a BA in Management (1985) and BSc in Informatics (1988)

Dela den här sidan