Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

# 122 Josephine Sundqvist

Josephine Sundqvist, Phd, Generalsekreterare för Läkarmissionen med verksamhet i en del av världens mest utsatta länder såsom Sydsudan.  https://www.linkedin.com/in/josephine-sundqvist-phd-05723b12/

 

Vi pratar om förändringsledarskap och Josephines erfarenheter kring att ta med sig narrativet i förändringsledning och hur hon gjort det genom den fusion som hon lett LM International i de senaste åren. I samtalet berör vi vikten av humaniora i det som händer globalt och vikten av den personliga utvecklingen för ledare. Kopplat till Inner development goals som Josephine pratar om i avsnittet.

https://www.innerdevelopmentgoals.org/
1. Being -Relationship to self

2. Thinking – Cognitive skills

3. Relating – Caring for others and the world

4. Collaborating – Social Skills

5. Acting – Enabling change

 

Detta är ett samtal som landar i dagsaktuella erfarenheter av att leda en verksamhet i Sydsudan där det är öppen konflikt när vi spelar in det här avsnittet. Att vara priviligierad med utbildning och att finnas i Sverige samtidigt som ens medarbetare lever i i en krigszon, ställer en del frågor på sin spets. Frågor som varje ledare har anledning av att reflektera över: Är du priviligerad och hur påverkar et dig i dina relationer personligt och professionellt? På vilket sätt använder du och jag våra privilegier för ett strre syfte? Vad är ditt syfte? vad skulle du vilja göra annorlunda utifrån det?

Vilka resurser har du och vilket initiativ kan du ta, kanske redan idag?

 

Ctat från samtalet

”Ska ledare kunna se riktigt stor ”impact” för samhällen måste ledare först bli väldigt stor på insidan”

Josephine Sundqvist Phd Generalsekr LM International

 

 

Dela den här sidan