Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

# 126 Arbetsplatsstrategi

I veckans avsnitt hör vi Jenny intervjua Aram Seddigh Ph.D. från WeOffice om Arbetsplatsstrategi. Ett hett ämne som ofta likställs med frågan om aktivitetsbaserat arbetssätt. I samtalet med Aram får vi bland annat svar på:
Vad är en flexibel arbetsplats?
För vem ändrar vi arbetsplatsen?
Passar det verkligen alla typer av personligheter?
Vad är arbetsplatsstrategi? Hur kopplar det till verksamheten, personalens behov och så vidare?

Vad händer när jag inte längre har min fasta kontorsplats?

Att ha en tydlig arbetsplatssstrategi ska naturligtvis betjäna verksamhetens vision och mål samt ge goda förutsättningar för medarbetare att utföra sina uppdrag. Men hur kommer vi dit?

Aram Seddigh är PhD doktor i arbets- och organisationspsykologi, legitimerad psykolog och ekonom. Sin doktorsavhandling skrev han, knuten till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet. Därefter har han jobbat som VD och arbetsplatsstrateg på WeOffice AB där han stöttat organisationer med att skapa goda arbetsmiljöer för ökad trivsel och produktivitet.

Arams bok: Arbetsplatsens strategi för det flexibla kontoret

Dela den här sidan