Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

# 127 GABRIELLA MAST WEGGEMAN

Jenny möter Gabriella Mast Weggeman och talar om hennes syn på ledarskap och vad hon ser är ledares största utmaningar. Gabriella har mött ledare i SME-företag i Sörmland med omnejd i över tio år i sin tjänst som processledare för tillväxtmotorn vid MDU.Vi är överens om att företagare och ledares  största utmaning är de mjuka personalfrågorna. Att ta de svåra samtalen att få gruppen att fungera riktigt bra och att bära ansvaret för människors försörjning.

Vi hinner också tala om Gabriellas bok Verkställande kvinnor  och att fler kvinnor borde ta chansen att köpa befintliga företag. 

Gabriella arbetar med samverkan akademi -näringsliv på Mälardalens högskola. Ett av uppdragen är att driva och utveckla Tillväxtmotorn som är ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag. Mer än 100 företagsledare i regionen har redan gått den.
Kontakter med SME företag blir allt viktigare för högskolan. Mer än 4 av 5 jobb skapas i den gruppen! Tillväxtmotorn pågår i 13 månader och är branschöverskridande.

Dela den här sidan