Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

#131 Alexander Löfgren och Jenny Bergh om integration och mångfald

Jenny Bergh och Alexander Löfgren samtalar om vikten av integration i dagens avsnitt av Khraftpodden. Att vi vi vill ha integration och mångfald, är för de allra flesta tydligt och klart men när det väl börjar skava i samarbetet mellan individer på en arbetsplats då är det inte lika enkelt längre. För att skörd effekten av mångfalden krävs en annan typ av ledarskap. Ledare som faciliterar lärande, relationer, kommunikation och konflikter. Ledare som bidrar till att skapa psykologisk trygghet.

Det kostar att leda en grupp med mångfald, Alexander talar i avsnittet om att just vara beredd på kostnaden, att gå in i det med öppna ögon. Detta gäller både mångfald av yrkeskategorier, utbildningsbakgrunder, avdelningar i en organisation med olika ingångsvärden i ett samarbetet.

Syftet med samarbetet och att vara klar över vilket mål man ska uppnå är essentiellt i komplexa uppdrag och kontexter. Ledare i sammanhanget har god nytta av förmågan att valla katter, och om de berättar Alexander i avsnittet.

 

Vår gäst Alexander Löfgren Phd, i industriell ekonomi och organisationsteori, jobbar konsultbolaget Influence, idag som affärsområdeschef. Aktuell med boken Smart samarbete -mot meningsskapande mikrosystem  Boken ger en verktygslåda med teorier och konkreta case, utgiven på Studentlitteratur

Dela den här sidan