Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

# 132 Jenny Bergh Om vänskap, referenspunkter och resiliens

I det här avsnittet talar Jenny Bergh om vikten av vänskap och hur det korrelerar med Resiliens, enligt en studie fr Harvard Business Review

I studien nämns att starka relationella nätverk har stor påverkan på vår anpassningsförmåga och formbarhet. Vi bör vara noga med att se till att ha några starka relationer genom livet.

Det är inte vilka relationer som helst, det är relationer som hjälper oss att se meningsfullhet, bli påmind om syftet med det vi gör. Relationer som vi kan skoja med när det gäller oss själva och situationer vi hamnar i. Människor som hjälper oss att komma i kontakt med oss själva som ger oss ärlig feedback, som vi har tillit till och så vidare

Vilka nära relationer har du i din verktygslåda?
Vilka relationer vill du utveckla i ditt liv?
Vem kan du erbjuda att vara en sådan vän för?

Att bygga nära relationer tar tid och behöver ett ömsesidigt engagemang, var i din kalender är den platsen i dagsläget? Hur högt är de prioriterat?

Individer som är resilienta har färdigheter som hjälper dem att möta och hantera positiva och negativa livshändelser. Skyddande faktorer inom individen är god kognitiv förmåga, problemlösningsförmåga, social kompetens, positiv självuppfattning, tillit till sin egen förmåga, en känsla av mening med livet, positiv framtidstro, känsloreglering och humor.

Tillgångar, resurser, och skyddande faktorer har studerats för att förklara resilience. Tillgångar är det motsatta till riskfaktorer, det finns evidens att det leder till god anpassningsförmåga, oavsett graden av risk individen beräknas ha. Resurs innebär social förmåga och strategier som man använder sig av när man hamnar i nya situationer. Läs gärna mer

Dela den här sidan