Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

#136 Jimmy Jansson Att vara ledare i en stad med utmaningar och möjligheter

I dagens avsnitt möter vi Jimmy Jansson, Ordförande OK Ekonomisk förening. Styrelseledamot OKQ8. Ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna Kommun. Ledamot i beredningen för tillväxt och regional utveckling, SKR. Ledamot Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.
Ja Jimmy har en lång lista av förtroendeuppdrag och arbetar med ledarskap i en stad som utmanas varje dag av brottslighet och effekterna av utanförskap och gängkriminalitet. Eskilstuna är ju inte bara omnämnt för det utan här händer även mycket positivt såsom att bli utvald som en av de lyckligaste städerna enligt Happiest City Index 2023
Eskilstuna växer med många nya företagsetableringar och är ofta omnämnt för sitt framåtlutade miljötänk.
Men hur är det att vara ledare i en stad som präglas av ytterligheter, en arbetarstad som utvecklas inom teknik och industri. En stad där Mälardalens högskola blivit Universitet och så vidare.
Hur är det som relativt ung med sin lärarbakgrund ta sig ann uppdraget och vad är mest utmanande för personen Jimmy. Grubblar han mycket och var hämtar han stöd? Vi hinner prata om mycket i det här samtalet.
Jenny och Jimmy talar om hur det är att agera autentiskt i sitt ledarskap offentligt i media men också hur han hinner med livspusslet.
Tack för samtalet Jimmy!

Dela den här sidan