Konflikter

“Konflikter är varken onda eller goda, de bara är…” Edward de Bono
Konflikter uppstår när motsatta upplevelser möts När två olika bilder, idéer eller övertygelser av samma verklighet möts och ska dela på…