Att styra

En stor del för ledare handlar om att peka riktning och att utifrån den utpekade riktningen fatta bra beslut. Det låter ju så enkelt – just do it! Men det är som alltid, en sak att säga och en helt annan sak att göra, i praktiken och i vardagen.