Coaching bidrar signifikant till ledares utveckling

Vid Coachingsummit i Oslo, presenterade Susanne Gjerde delar av resultatet av hennes och Gro Ladegårds forskning (Ladegård & Gjerde, 2014). Forskningen ledde till en doktorsgrad för snart ett år sedan då Gjerde presenterade sin avhandling “Tre tilnærminger til mestring av lederrollen”. Vi gavs ett innehållsrikt seminarie med både praktiska övningar såväl som matnyttiga fakta om…

Vinsten i att arbeta med värderingar

En varm sommardag samtalar jag, Jenny Bergh och Toril Nygreen Grave om vikten av att arbeta med sina värderingar. Avsnittet sänds den 6 Augusti, 2021.   Vi menar att organisationer och företag tjänar på att arbeta värderingsmedvetet, det vill säga att öka sin medvetenhet kring vilka värderingar man har och vilka man önskar ha i…