Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

#52 Vinsten med att arbeta med värderingar i företag – med Toril Nygreen Grave

Jenny och Toril samtalar kring företags vinst med att arbeta med sina värderingar och vikten av att då även arbeta med företagets kultur.

Hur smakar ordet värderingsmedvetet ledarskap snarare än värderingsbaserat? Att arbeta med värderingar redan från början av ett företags resa och att involvera alla. 

Du som ledare får tips på vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med värderingar. 

Dela den här sidan