ACTP ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

#55 Kvalitativ coaching påverkar ledarens utveckling

Utifrån Gjerde och Ladegårds forskning ”Tre tilnærminger til mestring av lederrollen” samtalar vi om coachens betydelse för ledares utveckling. Ladegård och Gjerdes studie förespråkar att företag och organisationer lägger större vikt vid ledares interna processer och mindre vid de externa och synliga kompetenserna.

Länk till artikeln:

Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling

Dela den här sidan
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest