ACTP ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

Artiklar och nyheter

Artiklar & nyheter

Coacha mer i vardagen

Du behöver ju naturligtvis inte vara utbildad för att coacha både dig själv och andra. Coaching är att lyssna på andra på riktigt. Att lägga

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Att satsa på medarbetarna

Vi får i skolålder lära oss att jämka, samarbeta och fungera i grupp. Vi tränar på det och vissa gånger utmanas vi. När vi sedan

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Khraft har blivit med podd!

En varm sensommareftermiddag satt vi på kontoret och spånade kring vad vi kan göra för att möta behovet av information. Även tidigare har idén om

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Apropå att det coachande ledarskapet blir svårt nu…

Jag håller med Lottie Knutsson om behovet av olika typer av ledarskap och olika typer av kommunikation i olika situationer. Jag vill dock synliggöra att citat: ” entusiasmerande coach i medvind som att vara slaktare med stenhårda nypor när 90 procent av verksamheten ska bort” de två stereotyperna om coaching och stenhårt ledarskap är mycket olyckligt och …

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Hur kan coachande förhållningssätt bidra till diakonalt entreprenörskap?

Coaching är ett av flera svar på kommunikationsutmaningen med grupper som finns utanför församlingens gemenskap och kontext. Coachingen kan fungera som en kulturell och språklig översättare. Coaching kan också vara svaret på hur ett socialt företagande metodiskt kan ta sig framåt i samarbetet med olika aktörer…

Läs mer »