Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Artiklar och nyheter

Artiklar & nyheter

Khraft har blivit med podd!

En varm sensommareftermiddag satt vi på kontoret och spånade kring vad vi kan göra för att möta intresset för coaching som bara ökar. Vi enades

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Apropå att det coachande ledarskapet blir svårt nu…

Jag håller med Lottie Knutsson om behovet av olika typer av ledarskap och olika typer av kommunikation i olika situationer. Jag vill dock synliggöra att citat: ” entusiasmerande coach i medvind som att vara slaktare med stenhårda nypor när 90 procent av verksamheten ska bort” de två stereotyperna om coaching och stenhårt ledarskap är mycket olyckligt och …

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Hur kan coachande förhållningssätt bidra till diakonalt entreprenörskap?

Coaching är ett av flera svar på kommunikationsutmaningen med grupper som finns utanför församlingens gemenskap och kontext. Coachingen kan fungera som en kulturell och språklig översättare. Coaching kan också vara svaret på hur ett socialt företagande metodiskt kan ta sig framåt i samarbetet med olika aktörer…

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Få fart på ledningsgruppen

Ledningsgruppens arbete har alltid fungerat väl är Henriks bild, han har genom åren skrutit för kollegor i branschen om hur väl det fungerar och hur lönsamt företaget blivit. Men sedan den senaste omorganisationen och de nya ägarna tillträdde har läget förändrats.

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Nyheter på Khraft inför 2019

Under hösten 2018 påbörjades samarbetet med Toril Nygreen Grave, TNGC i Norge om att utveckla en ny coachutbildning med sikte på framtidens såväl som dagens

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Ensam och tillsammans

Ständig utveckling är ett mantra för många arbetsplatser. Men vilka är principerna för utveckling? Här skriver vi om en av principerna, tillsammans i friktion.

Läs mer »
Artiklar & nyheter

En fråga om förtroende

Något av det mest grundläggande i arbetet med utveckling, ledarskap och hur arbetsgrupper fungerar tillsammans är förtroende och tillit. När jag arbetar med utveckling av individer eller grupper är jag mån om…

Läs mer »