Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Artiklar och nyheter

Artiklar & nyheter

Vad är coaching?

Vad är coaching och hur skiljer coachingen sig från terapeutiska samtalsformer?Vad skiljer coachingen från terapi? Att beskriva coaching eller för den del andra samtalsformer i en fyrfältare är så klart

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Coaching ett verktyg för hållbart arbetsliv

Att vara hållbar i sitt ledarskap är ett mynt med många sidor. Det kan handla om att vara hållbar med sina egna personliga resurser som tid eller förmåga men det kan också handla om hur vi tar tillvara alla resurser i organisationen.

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Att styra

En stor del för ledare handlar om att peka riktning och att utifrån den utpekade riktningen fatta bra beslut. Det låter ju så enkelt – just do it! Men det är som alltid, en sak att säga och en helt annan sak att göra, i praktiken och i vardagen.

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Konflikter

”Konflikter är varken onda eller goda, de bara är…” Edward de Bono
Konflikter uppstår när motsatta upplevelser möts När två olika bilder, idéer eller övertygelser av samma verklighet möts och ska dela på…

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap, att som ledare förvalta sina resurser väl. Ett hållbart ledarskap handlar om att få alla medarbetare att blomstra Ofta är våra inbyggda normer ett hinder för att alla personer i en…

Läs mer »
Artiklar & nyheter

Coachingsummit

Coaching ett verktyg som kan bidra signifikant till en ledares utveckling. Jag besökte Coachingsummit i Oslo, där Susanne Gjerde presenterade delar av hennes och Gro Ladegårds forskning…

Läs mer »