Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Att satsa på medarbetarna

När vi kommer ut i arbetslivet förväntas vi inte bara ha yrkeskunskaper, vi förväntas även att kunna samarbeta och vara en lojal och omtyckt kollega och medarbetare. Men har vi fått någon träning i det?

Vi får i skolåldern lära oss att jämka, samarbeta och fungera i grupp. Vi tränar på det och vissa gånger utmanas vi. När vi kommer längre upp i utbildningssystemet blir fokus alltmer på den faktiska yrkeskunskapen. Ser du på många av de utbildningar som finns på högskolor och universitet, så är det yrkeskunskap som är i centrum – alltså specifik kunskap inom just det yrke du valt att utbilda dig till.

Att tränas i det mellanmänskliga

Det intressanta i detta är att vi oftast inte tränas i just det, det mellanmänskliga. Vi tränas inte i kommunikation, att förstå varandra, att lyssna in varandra. Vi förväntas bara kunna det.

Vi vill påstå att kommunikation och samarbete är muskler som ständigt behöver tränas och utvecklas för att växa och bli bärkraftiga. Vi skickar iväg våra ledare på olika ledarutbildningar där de får en massa kunskap i knät, där de sedan förväntas kunna omvandla detta till att forma en fungerande arbetsgrupp som levererar på topp. Men hur ser förmågorna till det ut hos medarbetarna?

Vi skulle vilja påstå att företag som väljer att utbilda både sina ledare och medarbetare i bl.a. kommunikation, självledarskap och samarbete inifrån och ut kommer både må bättre och även nå bättre resultat.

Att jobba med människors livssyften – det som är viktigt på riktigt, deras värderingar i förhållande till företagets värderingar, hur de leder sig själva, kommunicerar och samarbetar – det är det som kommer göra skillnad på sista raden i årsbokslutet – och i medarbetarundersökningen.

Det är så häftigt när vi får möjligheten att arbeta med företag som väljer att satsa både på ledaren och medarbetarna, i det som gör att allt runt omkring yrkeskompetensen fungerar bättre och som gör att människor får fram sin fulla potential – det skapar hållbara team som når långt.

Tillit, relationer, kommunikationsförmåga, självledarskap och så vidare – det är det som skiljer agnarna från vetet. Det är det som avgör vilket företag som långsiktigt är hållbart, både när det gäller resultat och mående.

Det ger effekter även utanför arbetsplatsen

Det handlar också om ett samhällsansvar – att utbilda sina medarbetare påverkar dem även på ett privat plan och i de andra delar av samhällslivet de rör sig i. Detta skapar ett kvalitetsmärke dels för företaget, men också för den enskilde medarbetaren, som kommer kunna möta människor på ett mycket mer utvecklande och gynnsamt sätt än hen hade gjort om medarbetaren inte hade fått träna sina muskler i hållbart medarbetarskap – ett hållbart liv.

Dela den här sidan