Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Att styra

”Det är lättare att styra en båt som rör sig än en båt som ankrat”

En del av en ledares arbete handlar om att peka riktning och att utifrån den utpekade riktningen fatta bra beslut. Det låter ju så enkelt – just do it! Men det är som alltid, en sak att säga och en helt annan sak att göra, i praktiken och i vardagen.

VUCA

Idag talas det mycket om att vi lever i ”VUCA -times” VUCA är en akronym för

Volatility – Flyktighet, precis som en dimma eller gas är något flyktigt. På samma sätt så är det så att det som sägs idag gäller inte imorgon.

Uncertainty – Osäkerhet. En ständig osäkerhet runt saker som kan påverka den egna organisationen. Informationsflödena går snabbt i vår globala värld, ett beslut på andra sidan jorden kan påverka oss snabbare än vi hinner ana.

Complexity- Komplexitet, många frågor idag bär en större komplexitet än tidigare också på grund av att vi vet mer idag. Vi har tillgång till mer information.

Ambiguity – Tvetydighet, dubbeltydighet. Alla frågor har fler perspektiv och kan ofta innehålla motstridigheter och paradoxer.

Det intuitiva ledarskapet

Att leda i den här verkligheten, ofta dessutom i högt tempo, kan göra den bäste handlingsförlamad eller tunnelseende.

…men en båt som rör sig är lättare att styra än den som ligger för ankar.

Den vane seglaren känner båten och tar in kraften, rörelsen, vinden och omvärlden och leder intuitivt med ständiga justeringar, är följsam men tydlig.

Den vane seglaren har tränat, reflekterat och fortsätter att ständigt lära, ibland får man kryssa för att nå målet. I andra fall kan man styra rakt på. Men det är alltid enklare om man vet vart man ska och fortsätter röra sig.

Vill du hitta det intuitiva ledarskapet hos dig själv eller stärka det och träna det? Då är du varmt välkommen att höra av dig, så gör vi en resa ihop!

Träning ger färdighet…

 

Dela den här sidan