Khraft har blivit med podd!

En varm sensommareftermiddag satt vi på kontoret och spånade kring vad vi kan göra för att möta behovet av information. Även tidigare har idén om Podd varit uppe som förslag men pga av tidsbrist fått stå åt sidan. Nu var det dags, sagt och gjort den 25 Augusti spelades vårt första poddavsnitt in och sedan…

Nyheter på Khraft inför 2019

Under hösten 2018 påbörjades samarbetet med Toril Nygreen Grave, TNGC i Norge om att utveckla en ny coachutbildning med sikte på framtidens såväl som dagens coachning och ledarskap. Toril och Jenny har samarbetat under många år. Nu har samarbetet börjat ta sin form i ett utbildningskoncept vi kallar LEARN Coaching och under 2019 startar LEARN…