Coaching bidrar signifikant till ledares utveckling

Vid Coachingsummit i Oslo, presenterade Susanne Gjerde delar av resultatet av hennes och Gro Ladegårds forskning (Ladegård & Gjerde, 2014). Forskningen ledde till en doktorsgrad för snart ett år sedan då Gjerde presenterade sin avhandling “Tre tilnærminger til mestring av lederrollen”. Vi gavs ett innehållsrikt seminarie med både praktiska övningar såväl som matnyttiga fakta om…

Vinsten i att arbeta med värderingar

En varm sommardag samtalar jag, Jenny Bergh och Toril Nygreen Grave om vikten av att arbeta med sina värderingar. Avsnittet sänds den 6 Augusti, 2021.   Vi menar att organisationer och företag tjänar på att arbeta värderingsmedvetet, det vill säga att öka sin medvetenhet kring vilka värderingar man har och vilka man önskar ha i…

Khraft har blivit med podd!

En varm sensommareftermiddag satt vi på kontoret och spånade kring vad vi kan göra för att möta behovet av information. Även tidigare har idén om Podd varit uppe som förslag men pga av tidsbrist fått stå åt sidan. Nu var det dags, sagt och gjort den 25 Augusti spelades vårt första poddavsnitt in och sedan…

Nyheter på Khraft inför 2019

Under hösten 2018 påbörjades samarbetet med Toril Nygreen Grave, TNGC i Norge om att utveckla en ny coachutbildning med sikte på framtidens såväl som dagens coachning och ledarskap. Toril och Jenny har samarbetat under många år. Nu har samarbetet börjat ta sin form i ett utbildningskoncept vi kallar LEARN Coaching och under 2019 startar LEARN…