Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Coachande skola

Skolan har två uppdrag, dels det värdegrundsbaserade och det kunskapsbaserade. Med detta kommer utmaningen att leva i balansen av dessa två storheter. På Skolverket finns flertalet rapporter och artiklar som beskriver vikten av det relationsskapande arbetet på en skola för att både skola och individ ska lyckas resultatmässigt.
Att bygga relationer är inte enbart ett uppdrag för den enskilda läraren och mentorn i relation till eleven utan hela skolans uppdrag. Varje individ i skolmiljön är viktig i det relationsskapande arbetet. Vaktmästarna, administratörerna, lärarna, skolledningen, mentorerna, assistenter och fritidsledare, ja alla är viktiga, även eleverna.
I våra möten med olika skolor är det fantastiskt att få möta alla dessa fantastiska människor som arbetar på skolor runt om i landet som lägger kraft och energi på de unga som är vår framtid. Vi möter också de som av olika anledningar har tröttnat och tappat energin och kraften. I vårt arbete vill vi göra precis som vi gör med de företag vi arbetar med, vi lägger tid på att hitta den specifika skolans behov och i nära samarbete med skolan skapa kraft till utveckling.
Med  vår kompetens och erfarenhet inom coaching ser vi att ett coachande förhållningssätt har mycket att bidra med i skolans värld. Det  förhållningssättet bygger på ett starkt partnerskap genom sin tydlighet och lyhördhet för utveckling och lärande. Vi tror att hela skolan behöver genomsyras av förhållningssättet och att det är något som man bör arbeta aktivt med i bemötande av elever såväl som kollegor.
Arbetar du på en skola? Vi pratar gärna vidare om hur vi kan hjälpa er. Hör av er, så bokar vi ett möte.
Dela den här sidan