COACHING

Man kan säga att det är som att ha en PT för hjärnan. Coaching ger dig tid att reflektera och arbeta med dig själv på ett mycket kraftfullt sätt.

Ladegård och Gjerdes (2013) studie förespråkar att företag och organisationer lägger större vikt vid ledares interna processer och mindre vid de externa och synliga kompetenserna. Att lägga utvecklingsfokuset på varje ledares inre kärna kommer automatiskt ge en naturlig effekt i de externa kompetenserna. För detta är coaching ett verktyg som kan bidra signifikant i en ledares utveckling menar Gjerde.

Vi coachar individer på alla nivåer såväl som grupper. Jenny Bergh är Associated Certified Coach (ACC) ICF International Coach federation. Jenny är också utbildad coachtränare och utbildare för Coaching Academy och utbildar ledare och coacher i coaching och coachande ledarskap.

PROVTIMME UTLOVAS ALLTID GRATIS. VILL DU PROVA?

COACHING ACADEMY

Tillsammans med våra kollegor i Oslo har vi erbjudit en coachutbildning (ACSTH – certifierad via ICF) för de som vill lära sig coachande ledarskap och professionell coaching. Vi är godkända för 90 timmar coachutbildningstimmar. Just nu pågår arbetet med vårt nästa utbildningskoncept LEARN COACHING som du hittar här under utbildningar.

LEDARSTÖD

Ibland som ledare behöver man mer handledning, råd eller stöd att tänka. Vi erbjuder därför som ett komplement till coaching en möjlighet vi kallar ledarstöd. Här skapar vi till exempel ett års-program som innehåller beteendeanalyser, teoridelar, second opinion, feedback utifrån att man deltar i möten tillsammans och mycket mer. Vår vanligaste kunder är:

  • Nytillsatta chefer med inte fullt så mycket ledarerfarenhet.
  • Chefer och ledare som känner behov av att ta nästa steg, ofta för att verksamheten växt och ledaren har behov av utveckling i takt med verksamheten. Ingen vill vara flaskhalsen i en tillväxtfas.
VI SKRÄDDARSYR DITT LEDARPROGRAM UTIFRÅN EN ANALYSPROCESS OCH GEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE. VÄLKOMMEN MED DIN INTRESSEANMÄLAN!