Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Hållbart ledarskap

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hållbart ledarskap, att som ledare förvalta sina resurser väl.

Ett hållbart ledarskap handlar om att få alla medarbetare att blomstra

Ofta är våra inbyggda normer ett hinder för att alla personer i en organisation ska komma till sin rätt. Normer är underförstådda och allmänt delade och formade regler för hur vi ska vara, tycka och tänka. Normer finns i samhället som helhet, men finns också inom företag, organisationer och grupper. I vissa fall är normer positiva och bidrar till ett gott klimat i en organisation. I andra fall är normer begränsande. Ibland kan normer vara mycket snäva och bidra till ett elitistiskt klimat där få människor får delta på lika villkor. Det kan handla om att ha ”rätt efternamn” eller att anpassa sig till en särskild stil som är normativ.

För att förändra normer krävs ett aktivt och idogt arbete av alla i det sammanhang där man önskar förändra normerna. Det beror på att alla är en del av att skapa befintliga normer. Det går alltså inte att skylla på en särskild grupp eller att peka ut några enskilda som större bovar i dramat. Både vad gäller bra och det som är dåligt.

Men de stora frågorna för varje organisation som vill att alla ska få möjlighet att bidra med sitt bästa är:

  • hur önskar vi att vårt sammanhang ser ut i framtiden? Om ett år? Om tre år? Och om tio år?
  • vad vill vi, du och jag, göra för att det blir så?

Ett hållbart ledarskap handlar om att vi, var och en, ser vårt eget ansvar och tar det ansvaret.

 

Hållbart ledarskap låter ord och handling gå i takt.

Vi lever i det mest sekulariserade landet i världen. Det finns tre ord som vi i vår del av världen har särskilt höga krav på, det är: Äkthet – Trovärdighet – Tolerans.

Ett hållbart ledarskap förstår vikten av att leva efter det vi säger och förstår att det är särskilt viktigt just i vår tid, i vår del av världen, att alla får delta på lika villkor. Vi behöver inte bara tolerera dem som är olika oss själva. Om vårt budskap ska bli trovärdigt behöver vi också integrera dem som är utanför det normativa.

Ett hållbart ledarskap integrerar och får på så sätt en organisation som är mer kreativ, innovativ och skapar bättre resultat.

 

Hållbart ledarskap använder alla sina resurser

Frågan är om något företag har råd att ta den lättaste vägen idag, när det gäller kulturfrågorna. För att hitta rätt kompetens, kvalitéer och passion för era behov behöver man se bortom stil, vilket namn, vilket kön och vem personen känner. Varje sammanhang behöver alla sina resurser om man ska kunna nå de resultat man önskar. Ett hållbart ledarskap använder alla sina resurser.

 

Hållbart ledarskap har varma ögon

Det är lätt att hamna i positioneringar i de här frågorna. Då handlar samtalen om vem som har rätt och vem som har fel. Den som leder hållbart skapar utrymme för att göra fel, lära på nytt och göra rätt. Den värmen skapar medarbetare som vågar fatta egna beslut, vågar ta ansvar, vågar be om hjälp och vågar bidra med sitt allra bästa.

 

Hållbart ledarskap, tjänar sitt sammanhang

Ett hållbart ledarskap är upptaget av att fundera på och jobba för hur man kan skapa de bästa förutsättningarna för sina kollegor att leverera sitt bästa! I förlängningen ger ett hållbart ledarskap fantastiska arbetsplatser, suveräna resultat och fler arbeten!

Ett hållbart ledarskap bidrar inte bara till sin egen tillväxt – det skapar tillväxt som ger ringar på vattnet långt utanför sin egen sfär.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Dela den här sidan