Coachutbildningen gav mig redskap att möta andra människor i jobbet med förnyad blick, innebörd om utveckling.