Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Två viktiga principer som kan
förbättra ditt mentorskap.

Ladda ner dem här!

Dynamiskt mentorskap

Fundera ett ögonblick på hur mycket kompetens och erfarenhet som finns hos era seniora medarbetare. Hur ska all deras ”tysta kunskap” föras vidare till dem som tar över när de slutar eller går i pension? Se till att seniorerna blir mentorer för de yngre eller nyanställda, det medverkar till en utvecklande och effektiv växling. 

I stafett är ett av de svåraste momenten överlämningen av stafettpinnen. Lagen lägger mycket träningstid på att göra överlämningen på effektivast och bästa sätt. I företagssammanhang behöver vi hantera överlämningen mellan generationer och personer med samma noggrannhet.

Vad är dynamiskt mentorskap?

Att vara en dynamisk mentor innebär att alltid sätta adepten i centrum. Den som är mentor måste vara dynamisk och föränderlig i förhållande till adepten. Ibland behöver mentorn ge tydliga råd och förmedla sin erfarenhet och kompetens, men ibland måste hen i stället släppa taget lite.

När vi utbildar mentorer ingår det coachande förhållningssättet. Mentorn ska vara både lärare och förutsättningslös coach – och något däremellan. 

Khraft har skapat mentorskapsutbildningar, mentornätverk och introduktionsprogram för företag och organisationer inom en rad olika branscher, bland annat statliga myndigheter, revision och tekniskt sälj.

Skräddarsy utbildning för era mentorer

Vi skräddarsyr utbildningar för att bli mentor inom ditt företag/verksamhet. Vi kan också skapa mentornätverk som passar just din organisation. Kontakta oss om du är intresserad!

Mentorskap på AFRY

Vi utbildar i mentorskap på AFRY (f.d. ÅF). Arbetar du på AFRY? Anmäl dig till nästa mentorsutbildning på AFRY:s intranät, så ses vi där!

Öppna utbildningar

Vi arrangerar också öppna utbildningar i coaching, självledarskap och mycket annat.

Anmäl ditt intresse

Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)