Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

En fråga om förtroende

Något av det mest grundläggande i arbetet med utveckling, ledarskap och hur arbetsgrupper fungerar tillsammans är förtroende och tillit. När jag arbetar med utveckling av individer eller grupper är jag mån om att först lägga grunden för ett gott samarbete. Det gör vi genom att klargöra spelregler och förväntningar. Att berätta vad jag förväntar mig och att fråga vad gruppen eller den andre förväntar sig av mig i vårt samarbete. När vi tydligt uttalar vad vi förväntar oss undviker vi många missförstånd. Har vi olika förväntningar kan vi gemensamt komma fram till det vi är överens om och formulera hur vi vill arbeta tillsammans. Det ger en god grund för förtroende och tillit.

Men det outtalade…

Det viktigaste sker inte alltid i det som är uttalat utan i det som är outtalat. Det vill säga med vilken attityd och inställning jag möter de jag ska arbeta med vilket i sin tur påverkas av hur jag ser på den andre. Det har med människosyn att göra. Är det här en människa som jag ger min ömsesidiga respekt? Är det någon som jag tror på och vill lita på? Ser jag på den andre som någon jämbördig eller någon som är underlägsen? eller överlägsen? Tillit är något man får och något som ges men det är inget jag kan köpa. Jag kan förtjäna tillit men jag kan inte kräva tillit eller förtroende.

Där tillit och förtroende finns, finns också ett fantastiskt utrymme för utveckling, eget agerande och tillväxt. Människor blommar ut och det är ett ömsesidigt och ofta dynamiskt givande och tagande. Där tillit inte finns odlas ofta en viss misstänksamhet, det kan till och med kännas trångt och det blir missförstånd i kommunikationen. I de sammanhangen blir man försiktig och positionerar sig och inte sällan uppstår konflikter.

Vems är ansvaret

Ansvaret är ömsesidigt men som coach (när jag är i den rollen) så ser jag det som mitt ansvar att skapa förutsättningar för att tillit och förtroende kan ges. Som ledare också när jag har den rollen. Sedan är det alltid så att en person kan inte stå för hela ansvaret alla behöver bidra med sin del… Men någon kan vara startskottet.

 

 

Dela den här sidan