Frågekort för KORTA MÖTEN

295 kr

”KORTA MÖTEN” ersätter den klassiska presentationsrundan. Istället för att mötesdeltagarna sitter och funderar på vad de ska säga för att sen presentera sig med titel, namn och vad man gör eller gjort hjälper
korta-möten-frågorna oss att lyssna när de andra pratar.

Kategori:

Beskrivning

”KORTA MÖTEN” ersätter den klassiska presentationsrundan. Istället för att mötesdeltagarna sitter och funderar på vad de ska säga för att sen presentera sig med titel, namn och vad man gör eller gjort hjälper
korta-möten-frågorna oss att lyssna när de andra pratar. I vår övning presenterar man sig med förnamn och ställer sedan en fråga till varandra från ett frågekort. Frågorna får oss att tala med varandra på ett djupare plan och hjälper oss att få kontakt med både oss själva och varandra.