Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Hållbara kundrelationer

Digitaliseringens framfart i många branscher gör att det för många yrkesgrupper är dags att reflektera över och förändra sitt sätt att arbeta med kunder. När stora delar av det dagliga arbetet automatiserats är det kundkontakten som blir kvar att fokusera på för de anställda. En del jublar andra känner oro. Yrkesgrupperna vi talar om är administratörer, revision och redovisning, sekreterare och egentligen alla vars arbete går att automatisera. Frågan är om någon av oss kommer att ha ett arbete som liknar det vi gör idag om 15 år?

Vi hjälper flera företag med just den här omställningen. För några är det en påbörjad resa och för någon annan av våra kunder är man tidigt ute och planerar för den förändring som behöver ske.

Vi bidrar med vår kompetens om kommunikation och kund och konsultdesign för att skapa hållbara kundrelationer som blir effektiva och ömsesidigt partnerskap.

Vi frågade några av deltagarna vad programmet gett dem:

”…att utbildningen tog upp frågeställningar som jag normalt annars inte reflekterar över. Jag tog mig tid för att verkligen tänka efter hur jag själv agerar inför kunder och andra i min omgivning.”

”…att jag börjar att få bild över av vad jag kan prata med kunden, hur jag kan planera möte, vilka frågor ska jag ställa, titta på kundens reaktion över frågor och hens vilja eller ovilja att svara på frågor, sätta mer tid på perspektiv och företags utveckling, istället att prata om ”förra årets” siffror.”

”Jag kan planera min kundkontakter bättre. Både vad jag vill uppnå samt hur jag ska gå tillväga för att göra det.”

Dela den här sidan