Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Konsulter

Jenny Bergh
Jenny är grundare och vd för Khraft AB. Hon är PCC-certifierad coach (Professional Certified Coach, ICF) samt medgrundare av LEARN Coaching AS tillsammans med Toril Nygreen Grave.

Hon har en engelsk BA-examen i Valuebased Leadership, och har även studerat ämnen som pedagogiskt ledarskap, kreativa processer etc.

Jenny är en erfaren utbildare, särskilt inom ledarskap, organisation och coachning, och hon är en uppskattad föredragshållare och processledare.

Kontaktuppgifter:

Tel: +46 (0)70-914 07 86

E-post: jenny@khraft.se

Åsa Lind Forsberg
Senior konsult och ACC-certifierad coach (Associated Certified Coach, ICF). Hon är också coachinstruktör och föreläsare.

Åsa har lång erfarenhet av ledarskap med sin bakgrund som lärare, skolledare och ledare inom ideella organisationer. Hon har arbetat mycket med individ- och grupputveckling, medarbetarskap, organisationsutveckling, ansvarskultur m.m. Åsa är uppskattad för sitt bemötande, sin förmåga att bygga trygga relationer och sitt ledarskap. Åsa är legitimerad lärare och har genomgått Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter:

Tel: +46 (0)70-354 68 62

E-post: asa@khraft.se

Pia Olsson
Senior konsult och PCC-certifierad coach (Professional Certified Coach, ICF). En erfaren coach och utbildare.

Pia är en driven, utmanande och engagerad coach, med lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap, utveckling och förändring inom näringsliv och offentlig sektor.

Pia är entreprenör och egen företagare inom ledarskap och utbildning, liksom inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon är utbildad grundskollärare som på högskolan även studerat samtalsmetodik, coaching, mentorskap, psykologi och beteendevetenskap.

Kontaktuppgifter:

Tel:+46709609505

E-post: pia@khraft.se

Toril Nygreen Grave
Senior konsult, PCC-certifierad coach (Professional Certified Coach, ICF). Hon är en erfaren coachinstruktör och utbildare.

Toril är medgrundare av LEARN Coaching AS tillsammans med Jenny Bergh.  Hon är passionerad för utveckling och har sin bakgrund som gymnasielärare och HR-specialist.

Toril arbetar för några av de största norska bolagen genom sitt företag TNG Consulting AS.  Hon är erkänd för att vara en tuff coach, en pedagogisk utbildare och en inspiratör.

Lena Rönnbäck

Senior konsult och ACC-certifierad coach (Associated Certified Coach, ICF). Hon är också coachinstruktör.

Lena arbetar med ledarutbildning, ledarstöd och coaching på Stockholms stift. Lena är utbildad inom Enneagram och har en gedigen utbildningsbakgrund inom teologi, ledarskap och HR.

Hos Khraft finns hon emellanåt med som coachinstruktör och mentorcoach i våra coachutbildningar LEARN COACHING.

Magnus Sandgren

Senior konsult inom sälj, teamutveckling, affärsutveckling och utbildad coach.

Magnus har lång erfarenhet av att skapa ett starka team och ett tydligt, varmt ledarskap.

Hos Khraft är han en medspelare i vårt helhetskoncept för tillväxt där vi utgår från de mänskliga resurserna och skapar vinst för individ och företag.

Magnus är entreprenör inom fastighetesbranchen och ett fantastiskt fint bollplank som alltid tänker ett par steg till.

I SAMARBETE MED

Khraft samarbetar med konsultbolag som vart och ett är specialister inom sitt område.

TNG Consulting AS är vår norska partner i coaching och workshops, och delägare i LEARN Coaching AS.

Tillsammans skapar vi mycket goda resultat och det är vi stolta över!

Vill du veta mer, hör av dig så tar vi ett möte!