Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

KONTAKTA OSS!

Jenny Bergh
+46 (0) 70-914 07 86
jenny@khraft.se

 

Vår besöksadress:

Kyrkans hus, Smörparken
63104 Eskilstuna

Kontakt

Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)

Vanliga frågor

Välj en ICF-ackrediterad coachutbildning. Det tycker vi är viktigt.

ICF står för International Coaching Federation, som världens största organisation för coacher. ICF är en oberoende part i förhållande till både coacher och coachutbildningar och därmed en god källa till oberoende information kring valet av coachutbildning.

Vi är själva ICF-certiferade coacher och våra coachutbildningar är ackrediterade av ICF. Våra coachutbildningar är:

Vi är ackrediterade på ICF:s högsta kvalitetsnivå LEVEL 1 och LEVEL 2 vilket innebär att ICF har ett gott förtroende för oss som utbildare och att vår utbildning kontinuerligt kontrolleras mot ICF:s höga krav. Det finns bara en handfull utbildare i Skandinavien som innehar den ackrediteringen.

Om du vill ansluta dig som medlem i ICF eller certifiera dig så är det viktigt att du går till en ackrediterad coachutbildning som innehåller minst 60 utbildningstimmar.

Vi utbildar inte bara coacher utan väldigt mycket ledare och chefer i de här kurserna eftersom man ges möjlighet att jobba med sig själv och utforska sin egen inre kompass. Träna på kommunikation och ett ledarskap som leder transformativt. 

Vi har knutit hela vårt program mot de åtta  kärnkompetenser som ICF (International Coaching Federation) identifierar. Genom utbildningarna visar vi hur varje metod eller förhållningssätt kopplar mot en viss eller flera av ICF:s kärnkompetenser.

Fler och fler ledare upptäcker att det finns stora vinster med att lära sig coaching på riktigt. Detta har att göra med att ledare i dag står inför stora utmaningar i världen och ofta leder experter samt har höga förväntningar både från sig själva och andra. Detta kräver kompetens inom hantverket kommunikation förändringsledning och coaching. Ledare idag har uppdraget att coacha sina medarbetare snarare än att leda traditionellt.

Både för dig som vill utvecklas inom coaching (för ett ledarskap exempelvis) och för dig som vill certifiera dig som coach, har nytta av att förstå hur kärnkompetenserna hänger ihop, och framförallt ger det dina medarbetare/klienter en helt annan upplevelse.

Våra program är alltid upplevelsebaserad pedagogik. Det innebär att vi har korta teorigenomgångar som varvas med reflektion, coachövningar och democoaching. Vi har också en gedigen litteraturlista att bita i för den som önskar, en Arbetsbok som är din guide genom kursen samt inloggning till vår lärplattform.

Våra utbildare och instruktörer är MCC och PCC-certifierade*. Vi har assistenter som är ACC-certifierade** och som är tidigare deltagare och hjälper till under utbildningen i vissa delar.

*MCC står för MAster Certified Coach, vilket innebär minst 200 utbildningstimmar och ha genomfört minst 2 500 timmars coaching.

**PCC står för Professional Certified Coach, vilket innebär minst 125 timmars utbildning och att ha genomfört minst 500 timmars coaching.

*** ACC står för Associated Certified Coach, vilket innebär minst 60 timmars utbildning och att ha genomfört minst 100 timmars coaching. 

Vår utbildning är LEVEL 1 och LEVEL 2 -ackrediterad, vilket är en kvalitetsgaranti. Denna ackreditering hos ICF (International Coaching Federation) står för att vi har god kvalitet som utbildare, och vår coachutbildning kontrolleras kontinuerligt mot ICF:s krav. 

Det finns bara en handfull utbildare i Skandinavien som innehar ackreditering.

Våra deltagare har uppskattat följande hos oss:

 • Vår bredd som instruktörer. Att vi inte bara arbetar som coachutbildare utan också arbetar med stöd till ledningsgrupper och HR-konsulter, samt med förändringsledning, chefscoaching och mycket mer.
 • Att vi är frikostiga med att dela med oss av våra egna erfarenheter av att bygga upp våra företag i en tuff bransch. Vi är öppna med hur det är att arbeta som coach internt och externt, och hur vi använder oss av coaching i vår verksamhet med våra kunder etc.
 • Vår koppling till ICF är stark. Jenny Bergh och Toril Nygreen Grave som tillsammans byggt upp utbildningen LEARN COACHING har båda varit och är aktiva i branschförbundet ICF.
 • Vårt engagemang i våra deltagare. Vi erbjuder en högkvalitativ utbildning med små kursgrupper.
 • Vårt fokus på självledarskap parallellt med coach och ledarutveckling.

LEARN coachings teori och modell är att vi arbetar med ett coachande förhållningssätt, beskrivet i yttre ramen av modellen.

Den yttre ramen börjar med Tron att varje människa är resursstark, kreativ och hel. Fortsätter med vikten av Självledarskap, att synliggöra antaganden och medvetet leda oss själva i mötet med andra och oss själva. Genuint lyssnande, att möta varje människa där den är. Kraftfulla frågor som ger nya perspektiv och skapar utrymme för utveckling, double-loop learning Argyris & Schön (1978, omnämnd omnämnd i Alvesson & Svenningson 2019) dvs ett fördjupat lärande. Rak kommunikation, klargör, förtydligar och synliggör eventuella missförstånd. Mod, krävs i samtal, ledarskap med grupper och team för att bli en lärande organisation som inte bara utvecklas eller förändras utan skapar transformation.

Vi bygger vårt arbete på en systemteoretisk förståelse och på David Kolbs (Kolb & Kolb, 2023) cykel för upplevelsebaserat lärande. I mitten av modellen återfinns en symbol av en kompass. Kompassen innehåller element till självinsikt, viktigt för lärandet.

För ett individuellt lärande i en organisation ska äga rum, behöver individer som ska lära, också ha en vilja att förändra sin självbild. Det kräver insikter om självbilden.

Deltagarna i våra program utmanas individuellt till Tooldropping dvs att våga prova på nya handlingsmönster och att hålla lätt i verktygen (Weik, 2007) Kompassen är en flerdimensionell metafor som beskriver vad som styr våra beslut och handlingar dvs vad vi tycker är viktigt, våra kvalitéer och resurser och vad vi uppfattar ger oss meningsfullhet.

Genom coaching blir kompassen integrerad med individen och ett verktyg för självledarskap. Som Huzzard och Wenglén (Lärande i organisationer) uttrycker det ”Att betrakta lärande som en identitetsförändring kan vara till nytta när man vill försöka förstå varför det inte skett något lärande i organisationen. Ibland medför nämligen självbilden att man inte vill lära sig förstå något på ett visst sätt.” Kan vi arbeta med förståelsen och medvetenheten kring den egna identiteten och självbilden kan det vara till nytta.

Det är tydligt i samtal med individer att vi kan veta vad som är viktigt för oss, våra värderingar, styrkor och hur det kommer sig att vi är där vi är i våra arbeten och liv. Ändå kan vi när vi stannar upp, (Weick K. E.) uppleva att vi inte lever ut den potential som insikten gett oss möjlighet till. Vi vet hur vi vill agera, och har ändå svårt att handla aktivt utifrån det vi vill. Vi brottas med att leva i kontakt med vår inre kompass. -Var det, det här du ville? – Hur hamnade du här? Att vara i kontakt, hjälper individen att leva troget med sig själv i sitt liv.

Genom coaching blir individen klar över hur den egna kompassen samverkar med arbetsgivarens och kan hitta vägar fram i sitt självledarskap. Ett lärande sker i vardagen som med flera incitament ger ett upplevelsebaserat lärande med nya handlingar och beteenden som resultat.

Alla våra tidigare deltagare samt några potentiella deltagare finns med i vårt nätverk  ”Alumni & Friends”

Här bjuder vi på onlineföreläsningar  två gånger om året (Augusti och Januari)

Ett par gånger i året har vi öppna fysiska Alumnidagar som vi bjuder in till. Maj i Oslo samt en ledarkonferens i Oslo på hösten.

Det är ett spännande nätverk där du finner många nya kontakter som kan vara till nytta för din professionella utveckling såväl som att många blir goda vänner och kollegor som stöttar varandra.

Så här säger Niclas Bjälkenborn, Mod att våga,  om vad han uppskattar med ”Alumni & Friends”

”Att vara en del Alumni-nätverket har varit en del av min resa som egenföretagare och coach. Sedan jag blev en alumn 2022 har jag träffat andra deltagare som delar mina erfarenheter av utbildningarna. Det är som att träffa släktingar som förstår och ”känner” mig.

 

Vi alla har olika bakgrund och erfarenheter, men det som förenar oss är vår gemensamma syn på coaching. Det skapar ett speciellt sammanhang, där vi kan utvecklas, dela med oss av våra erfarenheter och samtidigt ta del av alla andras.

Genom att delta i träffar både i Sverige och Norge har jag fått möjligheten att skapa värdefulla kontakter och idag kan jag stolt säga att jag har ”kollegor” i båda länderna som jag regelbundet håller kontakt med.

 

Nätverket ger mig inte bara kunskap och inspiration, det ger mig också en stark gemenskap och stöd. Jag vet att jag alltid kan vända mig till dessa likasinnade och engagerade människor när jag behöver råd eller support. Det ger mig en känsla av tillhörighet som ibland kan saknas som egenföretagare.

Jag är övertygad om att jag kommer fortsätta växa både som coach och som individ. Alumnisammanhanget är en av mina baser i denna sträva.

Niclas, Mod att våga

Hos oss kommer deltagarna från en mängd olika bakgrunder och representerar skilda yrkesgrupper. De har olika syften med att vilja gå utbildningen.

För att nämna några kategorier:

 • Chefer och Ledare från olika branscher som vill bli bättre i sin kommunikation och bättre på coaching och förändringsledning.
 • Konsulter, blivande coacher
 • HR-personer
 • sjuksköterskor
 • lärare
 • pedagoger
 • diakoner

Många av våra deltagare framhåller just mångfalden bland deltagarna som en styrka i upplevelsen av våra program. Det ger mervärden i form av breddade perspektiv och ökad möjlighet till reflektion om det egna området.

Vi har max tolv deltagare i våra program med en instruktör och vi ökar instruktörsantalet med större grupper. Vi vet att instruktörstäthet är en nyckel till att du utvecklas inom coaching.

Nej, du behöver inte vara certifierad för att arbeta som coach. Coach/coaching är inte skyddade begrepp, utan alla får kalla sig coach om de vill.

Vill du arbeta professionellt med coaching?

Då rekommenderar vi dig att både utbilda dig och skaffa dig en certifiering. I dag är de som söker coaching betydligt mer kvalitetsmedvetna än tidigare, och ställer högre krav på coachutbildning och certifiering.

ICF:s (International Coach Federation) certifiering för coacher innebär en tydlig kvalitetsmärkning på din kompetens. Den som är ICF-ansluten coach förbinder sig att hålla ICF:s etiska riktlinjer, vilket ger trygghet för coachkunderna kring konfidentialitet etc. Dessutom kan ICF-certifierade coacher ta mer betalt för sina tjänster. Självklart är det också så att den träning och utbildning som krävs för att bli certifierad gör oss till bättre coacher.

Diplomerad coach kan du bli efter vilken coachutbildning som helst som utlovar ett diplom. Går du en ICF-ackrediterad coachutbildning ska grundutbildningen till diplomerad coach innehålla 60 timmar coachspecifik träning. Coachutbildningen ska gå igenom ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Därefter får du kalla dig diplomerad coach.

En coachcertifiering hos ICF på den lägsta nivån, ACC (Associated Certified Coach) kräver minst 100 timmar coachpraktik, 10 timmar mentorcoaching samt 60 timmar coachspecifik utbildning. Vid ansökan får den sökande genomföra ett onlinetest på sina kunskaper i coaching och främst etiken kopplat till coachingen. Beroende på vilken coachutbildning du gått behöver du eventuellt också lämna in en inspelad och transkriberad coaching som valideras av ICF.

Ja, ordet coach är inget skyddat begrepp. Däremot är ICF varumärkesskyddat och du får inte säga att du är ICF-coach eller att du har en ICF-certifiering om så inte är fallet. ICF:s certifieringar är färskvara och gäller i tre år, därefter behöver du omcertifiera dig.

Detta är tre olika certifieringsnivåer inom ICF (International Coaching Federation) som har med din samlade erfarenhet att göra, dels den teoretiska i form av utbildningstimmar, dels antalet timmar som du har coachat klienter. I korthet:

 • ACC, Associated Certified Coach. En coach som har minst 100 timmars coacherfarenhet, minst 60 timmars coachspecifik träning samt genomgått minst 10 timmar mentorcoaching, och efter detta genomför en godkänd validering och ett godkänt CKA-test.
 • PCC, Professional Certified Coach. En coach med minst 500 timmar coacherfarenhet, minst 125 timmar coachspecifik träning, samt genomgått minst ytterligare 10 timmar mentorcoaching och godkänd validering av sin coaching.
 • MCC, Master Certified Coach. En coach med minst 2500 timmar coacherfarenhet, minst 200 timmar coachspecifik träning och ytterligare minst 10 timmar mentorcoaching samt godkänd validering av coachning.

Våra coachutbildningar ger dig möjlighet att certifiera dig på ACC- och PCC-nivå.

Som medlem i världens största organisation för coacher, ICF, får du möjlighet att marknadsföra dig själv på deras webbplats med egen profil. Det ger också möjligheter till mycket fortbildning och nätverk genom konferenser, utbildningar och coachcirklar, där du tillsammans med andra coacher övar på coaching. ICF är idag ett starkt varumärke som borgar för god kvalitet och etik.

För att bli en bra coach behöver du ha en bra grundutbildning och sen är det träning, träning och mera träning som gäller. Coaching är att jämställa med ett hantverk, och precis som alla snickare, målare och chefer behöver du mycket träning för att bli riktigt bra.

Mentorcoaching är ett bra hjälpmedel för att bli bättre, i våra program finns det inbyggt.

Man kan ju fråga sig vad skillnaden är mellan att vara coach, konsult och mentor. En del saker är gemensamt för de tre rollerna, framför allt att uppdraget är att stödja den som man arbetar med. Men hur man arbetar som coach, konsult eller mentor skiljer sig åt på flera sätt.  I den här artikeln beskriver vi hur.

Vår konferenspartner bidrar med stor luftig lokal och kurserna hålls med begränsat antal deltagare för att kunna upprätthålla avstånd om vi återigen skulle drabbas av den här typen av restriktioner.

Utbildningsgrupperna är på max 12 personer i våra onlineprogram.

Vi erbjuder gott om pauser, walk & talks och ett mycket interaktivt innehåll.

TVÅ DELTAGARES RESPONS PÅ ONLINE-UTBILDNING:

”Jag var skeptisk till att genomföra en så här interaktiv kurs online men det har gått över förväntan att genomföra utbildningen online.” Jonas Ekman, VD, LR Revision och Redovisning Strängnäs.

“LEARN Coaching er veldig bra strukturert og man lærer noe nytt både om seg selv og coaching for hver modul. Toril  og Jenny skaper godt samhold og læringsmiljø i gruppen. Kurset har fungert overraskende bra også virtuelt! Å få trent på virtuelle samtaler og coaching er veldig nyttig for den nye arbeidshverdagen.” Ina Grindheim, HR Manager

Kostnadsfri mikrokurs i coachande ledarskap

Anmäl dig till vår mikrokurs och få nio mejl med verktyg och inspiration i ditt ledarskap och coachande.