ACTP-ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

Korta möten - Frågekort

Våra frågekort ”KORTA MÖTEN” ersätter den klassiska presentationsrundan. I en enkel övning hjälper korta-möten-frågorna oss att tala med varandra på ett djupare plan.

Beställ frågekorten

Fyll i formuläret så skickar vi korten så fort som möjligt till dig.