LEARN COACHING

DEVELOP YOUR COACHING, DISCOVER YOUR COMPASS AND DRIVE CHANGE

Vår övertygelse är att organisationers framgång beror på gott samspel och effektiv kommunikationen. Vi har utvecklat LEARN COACHING för som arbetar med människor på ett eller annat sätt och vill utveckla din kommunikation. Många av våra deltagare är projektledare, jobbar inom HR, har chefsuppdrag eller vill vi arbeta som coach och har för avsikt att söka Certifiering hos International Coach Federation.

Vi har bred branscherfarenhet och arbetar aktivt med coaching och ledarskap. Vår upplevelse är att vi möter många duktiga, kompetenta ledare som kämpar med att utveckla sina medarbetare men får ändå inte till det.  Vi ser att behovet av coachkompetens är stort inom samhällets olika områden och har skapat en utbildning med hög kvalité för dig.

 

Approved Coach Training Program(ACTP)

Vårt utbildningskoncept, LEARN COACHING är en av en handfull ACTP -ackrediterade kurser i Skandinavien. Som Approved Coach Training Program (ACTP) har vi möjlighet att examinera kursdeltagare efter genomförd kurs till Professional Certified Coach (PCC) vilket är en internationellt gångbar Certifiering hos International Coaching Federation (ICF)
Ta kontakt om du önskar en skräddarsydd utbildning för din organisation. Vi erbjuder skräddarsydda upplägg inom Självledarskap, relationsdesign för bättre samarbeten, Kommunikationsfärdigheter och Coachande ledarskap mm. Hör av dig så pratar vi om vad ert behov är.

Långholmen Konferens, Stockholm

För det mesta håller vi kurs i STOCKHOLM i vackra omgivningar på Långholmen Hotell och konferens med närhet till kommunikation, mysiga restauranger,  sköna promenadslingor vid vattnet och shopping.
Emellanåt genomförs också kurser på annat håll som exempelvis fina Eskilstuna, söder om Mälaren med goda tågförbindelser.
COVID -19: Vi följer FHM:s rekommendationer och restriktioner.
Läs mer om vårt koncept, grundarna och utbildningar i OSLO, LONDON och ONLINE
COACHING EN INTRODUKTION

En webbaserad 1-timmeskurs för dig som vill veta mer om coaching. Perfekt för dig som funderar på om en coachutbildning kan vara något för dig.

Köp kursen här

80 kr.

LEARN COACHING FUNDAMENTAL

Kursen genomförs över 3-4 månader genom fyra utbildningsmoduler på Långholmen och fem webinarier.

Målgrupp

Alla som jobbar med människor på ett eller annat sätt.

70 utbildningstimmar för dig som vill lära dig coachingens färdigheter och verktyg på riktigt. Kanske för att du själv vill bli coach eller för att du önskar att förbättra dina färdigheter inom kommunikation, ledarskap, självledarskap, pedagogik och utveckling av grupper och team. Du är varmt välkommen till vår grundutbildning i coaching, Fundamentals.

Alla moduler hålls vanligtvis på fina Långholmens konferens.

Varje modul är över två dagar:
Dag 1 10-19:15
Dag 2 8:30 – 18:00

COVID -19: Alla kurser genomförs online oavsett ort.

Fundamentals Stockholm, hösten 2021

Modul 1: 20-21/9
Modul 2: 4-5/10
Modul 3:  25-26/10
Modul 4: 22-23/11

5 Webbinarier: kl. 15.00-17.00 följande datum:
7/9, 30/9, 20/10, 17/11 och 9/12

 

Fundamentals Stockholm, våren 2022

Modul 1: 9-10/2
Modul 2: 9-10/3
Modul 3:  28-29/3
Modul 4: 9-10/5

5 Webbinarier: kl. 15.00-17.00 följande datum:
26/1, 2/3, 24/3, 14/4 och 18/5

 

Fundamentals Stockholm, hösten 2022

Modul 1: 19-20/9
Modul 2: 10-11/10
Modul 3:  7-8/11
Modul 4: 28-19/11

5 Webbinarier: kl. 15.00-17.00 följande datum:
7/9, 5/10, 26/10, 17/11 och 8/12

 

Hämta vår folder här

Krav

Inga förkunskaper krävs

Anmälan

Namn och kontaktuppgifter till info@khraft.se

38 500 exkl moms

LEARN COACHING ADVANCED
Målgrupp

Coacher och ledare som önskar att fördjupa sina färdigheter inom coaching.

Coacher och Ledare som vill utveckla sin professionalitet som ledare, intern eller extern coach. Vi vänder oss till dig som vill hitta din nisch och utveckla ditt erbjudande.

Coacher som önskar certifiera sig hos ICF som Professional Certified Coach. 76 utbildningstimmar.

Ledare som önskar fördjupa sina coachfärdigheter som ledare och i sitt självledarskap samt sin kommunikation.

Alla kursmoduler i Sverige genomförs vanligtvis på Långholmen   Varje modul är två dagar och tiderna är Dag 1 10-19:15 Dag 2 8:30 – 18:00

COVID -19: Alla kurser genomförs online oavsett ort.

Datum för kommande kurstillfälle:

VÅREN 2022

Modul 5: 17-18/1

Modul 6: 6-7/6

Virtual sessions:

Kl. 15-17.

Datum: 16/12-21, 6/1-22, 10/2-22, 17/3-22, 21/4-22, 12/5-22, 16/6-22 och 30/6

För kurser i Oslo och London eller Online(Virtual) besök learncoaching.org

ORDINARIE PRIS 44 500 exkl moms

 

Krav
 • Genomföra en ”Development Session” i sin ansökan. Leverera 30-45 minuter inspelad coaching session, prestera i nivå med en ACC – coaching enligt ”ICF minimum requirements”.
 • Learn coaching fundamentals. Alternativt genomfört någon annan grundkurs i coaching om minst 60 timmar. Deltagare från annan kurs behöver med ansökan lämna följande material och innehåll: kursintyg, kursbeskrivning från föregående kurs med timspecifikation, litteraturlista, ämnesinnehåll, kontaktuppgifter till Director of training.

Hämta vår folder här

MENTORCOACHING

Mentorcoaching utvecklar dig som coach. Du blir coachad på din egen coaching, dvs. på dina färdigheter som coach av en mer erfaren coach.

För varje nivå av certifiering du vill uppnå inom ICF* (ACC, PCC och MCC) ska mentorcoachingen omfatta minst tio timmar fördelade över en period av minst tre månader. Sju av de tio timmarna får vara gruppcoaching (max tio deltagare). Tio mentorcoachtimmar krävs vid varje omcertifiering av ACC (inte av PCC och MCC). Timmarna ska vara genomförda efter det förra certifieringstillfället.

*ICF= International Coach Federation, Globalt branschförbund för professionella coacher.

Mentorcoachen bör vara någon med gedigen erfarenhet av coaching som är certifierad på den nivå som du själv vill certifiera dig på.

Erbjudande Mentorcoaching

Välkommen att anmäla dig till: info@khraft.se

DEVELOPMENT SESSION

Vad är en Development session?

För att certifiera sig hos ICF krävs 10 timmar mentorcoaching. Dessa säljs oftast i paket. En Development session ger dig möjlighet att sprida tillfällena för utvecklingsinsatser (och kostnaden) så som det passar dig. Till skillnad från vår klassiska mentorcoaching behöver du inte transkribera samtalet. Om du planerar att ta nästa kurs, LEARN Coaching Advanced, krävs det att du genomför en Development session för att bli antagen. I Advanced ingår dessutom resterande mentorcoachsamtal som du behöver för en certifiering.

Hur går det till och vad får du?

Anmäl dig till Development session på mail jenny@khraft.se .

Skicka in 30-45 min inspelat coachsamtal.

Någon av våra PCC-coacher lyssnar och bedömer.

45 minuters bokat samtal där du får veta dina styrkor och utvecklingsområden.

Du erhåller utvecklingsdokument om dina styrkor och utvecklingsområden på varje kärnkompetens.

Vi rekommenderar dig som siktar på att certifiera dig som coach att genomföra en Development session efter genomförda 35-40 coachtimmar.

Pris : 2400 kr exkl moms

fr Jan 2021 Ordinariepris 3500 exkl moms

Välkommen att anmäla dig till: info@khraft.se

LEARN Coaching challenges you to develop your coaching, discover your compass, and drive change. All in service of the people and organisations you lead or coach. 

 

LEARN COACHING MODELL  –  BESKRIVNING

Klientens resurser är i centrum av vår coachmodell. En duktig coach skapar rum för klientens lärande och hjälper dig att upptäcka och kalibrera din egen inre kompass! 

International Coaching Federation definierar coaching sompartnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.*

Partnerskapet mellan klient och coach är nyckeln till vår förståelse av coaching. Det gäller oavsett om coach och klient tillhör samma organisation –samma team eller när coachen är extern konsult.

Klienten är i centrum av vår modell, symboliserad av kompassen som består av klientens resurser, värderingar och syfte. Vi har alla en inre kompass även om vår medvetenhet om den inre kompassen kan   variera från person till person och variera genom livet. 

En kvalificerad coach tror på sin klient och ser hen som resursstark  och hjälper hen att upptäcka och kalibrera sin egen kompass.  Coaching handlar om att hjälpa klienten att leda sig själv med hjälp av sin egen kompass.

Den yttre ramen av vår sexkantiga modell förklarar vad coachen behöver göra och vara för att ge sin klient bra coaching. Genom det förhållningssättet skapas coachnärvaron som är beskriven genom  orden i ramens inre kant. 

Coachnärvaron skapar ett rum, fritt från dömande och värderande   vilket i sin tur ger rum för att lära och uttrycka sina tankar, vilket skapar värde och gör samtalet meningsfullt.

Coachresan medvetandegör klienten om hens erfarenheter och ger möjlighet att reflektera samt planera för nya angreppssätt och experiment i vardagen. Detta tillsammans möjliggör ett kontinuerligt lärande och resulterar i förändring. När coachingen är framgångsrik implementeras det reflektiva tillvägagångssättet i klientens vardag och formar och påverkar både klienten och hennes eller hans omgivning. Vi har lånat “**Kolbs learningcircle” och integrerat den i vår modell för att synliggöra hur viktigt reflektion och  lärande är i coachingen. 

Vi anser att coaching är en kreativ process som ökar vår klients medvetenhet om sin inre kompass. Att upptäcka och kalibrera din egen inre kompass gör det möjligt för dig att möta världen frimodigt och samverka med nyfikenhet samt utföra ett effektivt ledarskap.

*ICF: https://coachingfederation.org/core-competencies

**Kolb´s learning cycle by David Kolb. https://learningfromexperience.com

Vill du utforska din egen kompass kan du göra det genom att gå vår coach- och ledarutbildning Learn Coaching Fundamental eller ett av våra coachingpaket.

Learn Coaching Fundamental är en coachutbildning med helhetsgrepp på allt från metoder och verktyg till det coachande förhållningssättet.

Genom hela kursen förankras deltagaren i sitt självledarskap genom att utforska och kalibrera sin egen inre kompass och kompetens. Kursen är skapad med tanke på både dig som deltagare och de människor som våra deltagare i sin tur ska möta. 

De ska mötas av kvalité i coachingen, av grundade coacher. Ledare som är trygga i sig själva och har en medvetenhet om sin inre kompass och kompetens och som förmår att avgöra hur de bäst ska använda det för den enskildes och gruppens bästa.

LEARN Coaching vision is to give a holistic approach to coaching, coaches and leaders. Our participants will be able to balance the serving of their clients/organizations/coworkers and will get the tools to live a fulfilling life! Learn Coaching is here to serve people who serve others, with training and education!

Learn Coaching challenges you to develop your coaching, discover your own internal compass, and drive change. All in service of the people and organisations you lead or coach.

Founders

Jenny Bergh  and Toril Nygreen Grave

Våra kurser erbjuder ett helt utbildningskoncept från helt otränad till certifierad coach. Du kan följa hela kursplanen alternativt välja en kurs för att förfina din kompetens eller till och med välja att bara boka en Development Session (DS) för att boosta din coachutveckling. Vi erbjuder ett holistiskt synsätt till både coachträning och ledarskapsutveckling och våra vanliga deltagare/kunder är ledare, coacher, lärare, HR och konsulter av olika slag.

Vi, Jenny och Toril är grundare av Learn coaching. Vi har mötts genom vårt gemensamma intresse och kärleken till coaching, utveckling och passion för professionalitet. Genom åren har vi samtalat i timmar om hur lärande och utveckling egentligen sker och vad som krävs för att det ska ske. Vi har delat med oss av erfarenheter, det vi lärt oss i arbetet med våra coachklienter. Vi har utforskat utmaningarna och lärt oss av våra misstag.

Vi har kontinuerligt uppdaterat varandra om de senaste inom relevant forskning och utmanat varandra i nya perspektiv.

 

Vi har jobbat på att utveckla, lära, växa och leverera. Vi har båda arbetat som instruktörer och lärare i andra coachskolor och utbildat organisationer i coaching och coachande ledarskap samt skrivit material i ämnet. Tillsammans har vi mer än 40 års erfarenhet med utveckling och har coachat en oerhörd mängd ledare och chefer. Vi har arbetat med klienter på tre kontinenter och levererat ett antal spännande projekt inom området ledarskap och coaching. Vi har varit varandras partner i projekt som krävt extra mycket. Vi sätter lärandet högt och undervisa kommer vi göra så länge vi fortsätter lära!

 

Courage to create change

Vi älskar att engagera oss tillsammans med andra duktiga coacher och är tacksamma för den professionella gemenskap som International Coach Federation erbjuder oss. ICF har spelat en avgörande roll i att etablera en etisk och professionell standard för coachyrket. Vi har båda varit aktiva styrelsemedlemmar i ICF Sverige respektive Norge. Vi har också gemensamt och separat engagerat oss i flera ICF projekt såsom Stora Coachdagen och 2014 ICF Conference in Malmö: Courage to Create Change – Coaching for a Sustainable Future. Det var faktiskt där drömmen om att skapa en kvalitativ coachutbildning som drivs av passion för coaching och utveckling startade.

English

Swedish

Norwegian

Alla anmälningar är bindande.
Vid avanmälan 60 dagar före kursstart återfås hela anmälningsavgiften.
Vid avanmälan 40 dagar före kursstart återfås 50% av anmälningsavgiften.
Vid avanmälan senare eller vid ev. avhopp eller ej utnyttjad modul under kursens gång återfås inte betald anmälningsavgift.
Vid förhinder vid en modul kan du genomföra den modulen i nästa grupp förutsatt att det finns utrymme, mot att du täcker de faktiska utgifterna.

SJUKDOM ELLER FORCE MAJOR Mot uppvisande av läkarintyg återfås 50% av kursavgiften.

Vid överenskommelse om delbetalning gäller samma regler som ovan. Det betyder att vid avhopp från kurs faktureras du fortsatt i enlighet med ovan kontrakt.

Är du anmäld via ett särskilt gruppavtal kan andra regler förekomma. I dessa fall har kontaktansvarig för gruppen information.

Våra kurser i Stockholm hålls på Långholmens Kurs och Konferens

Långholmen erbjuder en fantastisk lärandemiljö med en omtalad fika-buffé och smaklig lunch. Allt serveras i en grön oas mitt i Stockholm med utsikt över vattnet till Stockholm stadshus.

Långholmen erbjuder möjlighet till boende i flera prisklasser för dig som vill stanna över natt, rekommenderas av tidigare deltagare.

På morgonen kan du promenera runt ön eller ta en löprunda och avsluta med ett uppfriskande dopp innan första lektionen börjar. Se till att inte missa frukosten bara den är värd ett besök den också.

Lär dig mer om att lyssna och gör en enkel övning.

  Om du inte hittar mejlet i din inkorg, kontrollera att det inte har hamnat bland skräpposten.

  Utbildningar

  Learn Coaching

  Grundutbildning som riktar sig till dig som vill lära dig coaching. Kanske är du ledare, chef inom HR eller konsult som önskar förbättra dina förmågor inom kommunikation och ledarskap.
  KURSUPPLÄGG
  Vi erbjuder en utbildning med fyra moduler för träning av coachens färdigheter och kompetenser. Däremellan möts vi för webinarier online.
  PRIS
  28 645 kr (ex moms)

  DATUM 2020
  Vårens kurs
  Modul 1: 9-10/3  Modul 2: 30-31/3
  Modul 3: 27-28/4    Modul 4: 25-26/5

  WEBINARIER
  3/3, 24/3, 21/4, 19/5 och 23/6
  Kl 18.00-20.00

  PLATS
  Långholmen Hotell och Konferens, Stockholm

  ANMÄLAN/ANSÖKAN
  info@khraft.se
  +46 709 140 786
  +46 722-113 832

  Learn Coaching Advanced

  Learn Coaching Advanced är för dig som vill fortsätta din utveckling som coach. Vi ger dig verktygen, feedbacken och stödet för att bli en professionell coach. Utbildningen ger dig möjlighet att söka certifieringen Professional Certified Coach  (PCC) hos International Coach Federation

  KURSUPPLÄGG

  Vi erbjuder en utbildning med två moduler för intensiv träning av coachens färdigheter och kompetenser. Däremellan möts vi för webinarier online.

  PRIS

  22 345 kr (ex moms)

  Nästa kursstart planeras till våren 2020


  PLATS

  Eskilstuna

  ANMÄLAN/ANSÖKAN
  info@khraft.se
  +46 709 140 786
  +46 722 113 832

  Learn Coaching Ledare

  En av våra mest uppskattade utbildningar.
  Vi arbetar med dina ledare, medarbetare som har behov av att tillägna sig ett coachande ledarskap.
  KURSUPPLÄGG
  Vi erbjuder en utbildning med fyra dagars träning av coachens färdigheter och kompetenser.


  KONTAKT
  Ring eller maila så pratar vi om hur vi kan skapa ett skräddarsytt koncept för dig och din organisation.

  ANMÄLAN/ANSÖKAN
  info@khraft.se
  +46 709 140 786