LEARN COACHING

“LEARN Coaching vision is to give a holistic approach to coaching, coaches and leaders. Our participants will be able to balance the serving of their clients/organizations/coworkers and will get the tools to live a fulfilling life! Learn Coaching is here to serve people who serve others, with training and education!”                                                                                                                                         Jenny Bergh & Toril Nygreen Grave

Vår ambition är att erbjuda dig en coachutbildning i framkant!

Vår övertygelse är att organisationers framgång beror på gott samspel och effektiv kommunikationen. Vi har utvecklat LEARN COACHING för ledare, HR–folk, konsulter och andra som vill arbeta på sin utveckling.

Tillsammans med våra övriga instruktörer har vi en bred branscherfarenhet och arbetar alla aktivt med coaching och ledarskap. Vår upplevelse är att behovet av coaching i samhällets olika områden är stort.

Våra kurser ger LEARN COACHING DIPLOM och möjlighet till internationell Certifiering hos International Coach Federation(ICF)
Vi erbjuder även skräddarsydd coachutbildning -hör av dig så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa er organisation.
Läs mer på LEARN COACHINGS hemsida
COACHING EN INTRODUKTION

En webbaserad 1-timmeskurs för dig som vill veta mer om coaching. Perfekt för dig som funderar på om en coachutbildning kan vara något för dig.

Kommande kursdatum:
2020-04-15 17:00
2020-05-13 16:30

Du anmäler dig till en kostnad av 100 kr. Vid anmälan får du en länk till vår onlinekonferens.

Välkommen att anmäla dig till: info@khraft.se

LEARN COACHING FUNDAMENTAL
4 MODULER
Målgrupp

HR-personer, konsulter, ledare, chefer, lärare, pedagoger, agila coacher, uppdragsledare, projektledare, präster, diakoner och blivande coacher.

 

Du vill lära dig coachingens färdigheter och verktyg på riktigt. Det kan vara för att du själv vill bli coach eller för att du önskar att förbättra dina färdigheter inom kommunikation, ledarskap, självledarskap, pedagogik och utveckling av grupper och team. Du är varmt välkommen till Learn Coaching Fundamentals!

Datum för kommande kurstillfälle

2020

Learn Coaching Fundamentals Online (undervisningsspråk engelska):

kursstart 25/5-20. Mer info kommer.

 

Learn coaching fundamentals

(undervisningsspråk svenska):

Modul 1-4: 14-15/9, 5-6/10, 2-3/11, 30/11-1-/12

Webinarier: kl 18.00-20.00 följande datum:10/9, 1/10, 29/10, 26/11 och 10/12

Erbjudande Learn Coaching Fundamental

Krav

Inga förkunskaper krävs

LEARN COACHING ADVANCED
2 MODULER + COACHPROJEKT
Målgrupp

Coacher som önskar att fördjupa sina färdigheter inom coaching.

Coacher som önskar certifiera sig hos ICF som Professional Certified Coach.

Ledare som önskar fördjupa sina coachfärdigheter som ledare och i sitt självledarskap samt sin kommunikation.

Datum för kommande kurstillfälle:

Datum 2021

Modul 1        21-22/1 kl. 10.00 – 19.00

Modul 2       12-13/4 kl. 09.00 – 15.00

Virtual sessions: 12/1, 2/2, 16/2, 9/3, 6/4 och 27/4 kl. 18.00-20.00

Krav
  • Genomföra en ”Development Session” i sin ansökan. Leverera 30-45 minuter inspelad coaching session, prestera i nivå med en ACC – coaching enligt ”ICF minimum requirements”.
  • Learn coaching fundamentals. Alternativt genomfört någon annan grundkurs i coaching om minst 70 timmar. Deltagare från annan kurs behöver med ansökan lämna följande material och innehåll: kursintyg, kursbeskrivning från föregående kurs med timspecifikation, litteraturlista, ämnesinnehåll, kontaktuppgifter till Director of training.

Erbjudande Learn Coaching Advanced

MENTORCOACHING

Mentorcoaching utvecklar dig som coach. Du blir coachad på din egen coaching, dvs. på dina färdigheter som coach av en mer erfaren coach.

För varje nivå av certifiering du vill uppnå inom ICF* (ACC, PCC och MCC) ska mentorcoachingen omfatta minst tio timmar fördelade över en period av minst tre månader. Sju av de tio timmarna får vara gruppcoaching (max tio deltagare). Tio mentorcoachtimmar krävs vid varje omcertifiering av ACC (inte av PCC och MCC). Timmarna ska vara genomförda efter det förra certifieringstillfället.

*ICF= International Coach Federation, Globalt branschförbund för professionella coacher.

Mentorcoachen bör vara någon med gedigen erfarenhet av coaching som är certifierad på den nivå som du själv vill certifiera dig på.

Erbjudande Menotrcoaching

Välkommen att anmäla dig till: info@khraft.se

DEVELOPMENT SESSION

Vad är en Development session?

För att certifiera sig hos ICF krävs 10 timmar mentorcoaching. Dessa säljs oftast i paket. En Development session ger dig möjlighet att sprida tillfällena för utvecklingsinsatser (och kostnaden) så som det passar dig. Till skillnad från vår klassiska mentorcoaching behöver du inte transkribera samtalet. Om du planerar att ta nästa kurs, LEARN Coaching Advanced, krävs det att du genomför en Development session för att bli antagen. I Advanced ingår dessutom resterande mentorcoachsamtal som du behöver för en certifiering.

Hur går det till och vad får du?

Anmäl dig till Development session på mail jenny@khraft.se .

Skicka in 30-45 min inspelat coachsamtal.

Någon av våra PCC-coacher lyssnar och bedömer.

45 minuters bokat samtal där du får veta dina styrkor och utvecklingsområden.

Du erhåller utvecklingsdokument om dina styrkor och utvecklingsområden på varje kärnkompetens.

Vi rekommenderar dig som siktar på att certifiera dig som coach att genomföra en Development session efter genomförda 35-40 coachtimmar.

Pris : 2500 kr exkl moms

Välkommen att anmäla dig till: info@khraft.se

LEARN Coaching vision is to give a holistic approach to coaching, coaches and leaders. Our participants will be able to balance the serving of their clients/organizations/coworkers and will get the tools to live a fulfilling life! Learn Coaching is here to serve people who serve others, with training and education! Jenny Bergh and Toril Nygreen Grave

Information kommer snart.

Jenny Bergh PCC

Toril Nygreen Grave PCC, CPCC

English

Swedish

Norwegian

Alla anmälningar är bindande.
Vid avanmälan 60 dagar före kursstart återfås hela anmälningsavgiften.
Vid avanmälan 40 dagar före kursstart återfås 50% av anmälningsavgiften.
Vid avanmälan senare eller vid ev. avhopp eller ej utnyttjad modul under kursens gång återfås inte betald anmälningsavgift.
Vid förhinder vid en modul kan du genomföra den modulen i nästa grupp förutsatt att det finns utrymme, mot att du täcker de faktiska utgifterna.

SJUKDOM ELLER FORCE MAJOR Mot uppvisande av läkarintyg återfås 50% av kursavgiften.

Vid överenskommelse om delbetalning gäller samma regler som ovan. Det betyder att vid avhopp från kurs faktureras du fortsatt i enlighet med ovan kontrakt.

Är du anmäld via ett särskilt gruppavtal kan andra regler förekomma. I dessa fall har kontaktansvarig för gruppen information.

Lär dig mer om lyssningsteknik och gör en enkel övning.

Om du inte hittar mejlet i din inkorg, kontrollera att det inte har hamnat bland skräpposten.

Utbildningar

Learn Coaching

Grundutbildning som riktar sig till dig som vill lära dig coaching. Kanske är du ledare, chef inom HR eller konsult som önskar förbättra dina förmågor inom kommunikation och ledarskap.
KURSUPPLÄGG
Vi erbjuder en utbildning med fyra moduler för träning av coachens färdigheter och kompetenser. Däremellan möts vi för webinarier online.
PRIS
28 645 kr (ex moms)

DATUM 2020
Vårens kurs
Modul 1: 9-10/3  Modul 2: 30-31/3
Modul 3: 27-28/4    Modul 4: 25-26/5

WEBINARIER
3/3, 24/3, 21/4, 19/5 och 23/6
Kl 18.00-20.00

PLATS
Långholmen Hotell och Konferens, Stockholm

ANMÄLAN/ANSÖKAN
info@khraft.se
+46 709 140 786
+46 722-113 832

Learn Coaching Advanced

Learn Coaching Advanced är för dig som vill fortsätta din utveckling som coach. Vi ger dig verktygen, feedbacken och stödet för att bli en professionell coach. Utbildningen ger dig möjlighet att söka certifieringen Professional Certified Coach  (PCC) hos International Coach Federation

KURSUPPLÄGG

Vi erbjuder en utbildning med två moduler för intensiv träning av coachens färdigheter och kompetenser. Däremellan möts vi för webinarier online.

PRIS

22 345 kr (ex moms)

Nästa kursstart planeras till våren 2020


PLATS

Eskilstuna

ANMÄLAN/ANSÖKAN
info@khraft.se
+46 709 140 786
+46 722 113 832

Learn Coaching Ledare

En av våra mest uppskattade utbildningar.
Vi arbetar med dina ledare, medarbetare som har behov av att tillägna sig ett coachande ledarskap.
KURSUPPLÄGG
Vi erbjuder en utbildning med fyra dagars träning av coachens färdigheter och kompetenser.


KONTAKT
Ring eller maila så pratar vi om hur vi kan skapa ett skräddarsytt koncept för dig och din organisation.

ANMÄLAN/ANSÖKAN
info@khraft.se
+46 709 140 786