Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Konflikt­hantering

Hur väl man än vill uppstår ibland knutar på relationer eller situationer där konflikter blossar upp. Där olika åsikter ställs mot varandra och det blir låsningar i arbetet. Detta går att lösa upp!

Vi arbetar med gruppmedling av konflikter. Vår utgångspunkt är att alla har sina skäl för det perspektiv de har i konflikten.

Vid ett uppdrag om konflikthantering börjar vi med att bygga förtroende, och när det är dags för gruppmedling samlar vi alla och arbetar coachande så att de involverade personerna på ett lugnt och strukturerat sätt själva finner den bästa vägen framåt mot att lösa konflikten. 

Det coachande förhållningsättet bygger på en genuin tro på varje människa som är involverad i konflikten. Vi lyssnar och är verkligt intresserad av de olika människorna och deras perspektiv på konflikten.

För oss är det av vikt att vara tydlig i kommunikationen, att hålla i ramarna och att vara modig i mötet med var och en.

Vi har lång erfarenhet av arbete med konflikter och jobbar i process över tid.  Vi är intresserade av långsiktiga lösningar och vill att hela organisationen ska komma vidare med både nya erfarenheter och lärdomar med i bagaget.

Anmäl ditt intresse

Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)