Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Mentor- och introduktionsprogram

Hur ser du till att all kompetens inom företaget eller verksamheten används till sin fulla potential? Ett väldigt bra sätt är att systematiskt låta erfarna medarbetare och nyanställda mötas och utvecklas tillsammans, i ett mentor- och introduktionsprogram.

Vi kan skräddarsy ett långsiktigt program för hur ni ska låta era erfarna anställda överföra kunskap och erfarenheter till nyare eller mer juniora medarbetare. Tillsammans med er bygger vi en utvecklingstrappa som både innehåller delar för att bli och vara mentor och delar för introduktion och utveckling av adepter, alltså de som kommer nya in i företaget, eller som ska ta ett steg i sin utveckling inom företaget. 

Vi har genomfört sådana här program både i offentlig sektor och i stora och små företag i olika branscher.

Vår syn på mentorskap är att adepten och dennes lärande ska stå i centrum. Hur kan vi få en så god utveckling för varje anställd som möjligt? Det är frågan vi alltid ställer oss.

Anmäl ditt intresse

Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)