Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

SKOLUTVECKLING

Ingenting ser ut som det gjorde en gång, inte heller i skolans värld. En förändrad skola i en förändrad värld innebär att nya förhållningssätt behöver utvecklas, både i relation till eleverna och vårdnadshavarna och till varandra i personalgruppen.

Tillsammans med er bygger vi den plattform ni behöver för att utveckla en stabil kultur av god och professionell kommunikation. För att skapa så stor effekt som möjligt rakt in i verksamheten anpassar vi arbetet utifrån de behov just ni har.

Målet är en framgångsrik lärandemiljö, som kännetecknas av:

 • engagerade och välmående medarbetare, elever och vårdnadshavare
 • självledarskap
 • intresserat och engagerat lyssnande
 • öppna, inbjudande och utvecklande frågor 
 • positivt bemötande vuxen-vuxen, vuxen-elev, elev-vuxen, elev-elev

Vi erbjuder:

 • processutbildning i grupp för all personal
 • utveckling av arbetet inom ledningsgrupp / arbetslag / ämneslag / årskurslag
 • individuell coaching för elever
 • individuell coaching för medarbetare
 • individuell coaching för skolledare
 • processutbildning i grupp för vårdnadshavare

Utifrån ett upplevelsebaserat lärande fokuserar vi på att ni tillsammans ska lyckas ännu bättre med uppdraget, både när det gäller kunskap och värdegrund. Våra utbildare är erfarna pedagoger och professionella coacher som varvar kortare teoripass med övningar och reflektion i smågrupper.

Återkoppling efter ett uppdrag för ProCivitas Malmö:

”Det var nyttigt att få prata med någon utanför verksamheten som kunde se med nya ögon på det jag handskas med varje dag.”

”Supernöjd! Redan efter första gången så upptäckte jag små saker som var enkla att förändra för att underlätta min undervisning.”

Anmäl ditt intresse

Jenny Bergh

Grundare och VD för Khraft AB
PCC, Professional Certified Coach (ICF)