Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

När alla ska vara projektledare i eget liv, behövs coachen…

I år 2017 firar Svenska Kyrkan 500 år av reformation. Det vill säga att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser som förändrade kyrkan och samhället på sin tid och gör fortfarande. Luther uppmanade bland annat människor att börja tänka själva och att man som människa är medskapare och har ansvar för sina egna handlingar men att Gud skänker förlåtelse och frid utan motkrav. Det finns oerhört mycket att skriva om reformationen och dess effekter på vårt samhälle och vardagsliv och den här texten har inte för avsikt att redogöra för det. Däremot har effekterna av reformationen betydelse för bland annat coachingbranchen. Man kan undra hur det kommer sig att coachingen vuxit sig så stark de senaste 20 åren i framförallt västvärlden. Kan det finnas en korrelation mellan att vi är det mest sekulära landet i världen och att behovet av coaching växer?

I radioprogrammet ”Filosofiska rummet” den 2 oktober 2016 får vi höra Lasse Dencik, Gustaf Arrhenius och Alice Teodorescu föra ett samtal om Svenska värderingar och normer. I samtalet konstaterar Lasse Dencik, Socialpsykolog:

”…det ställer till exempel krav på individen att man måste sköta sig själv. Att man måste själv så att säga vara projektledare för sitt eget liv, hantera en massa saker, välja en massa saker, ta ställning och kunna organisera sitt eget liv och så där. Alltså krav på att vara själviscensättande till exempel. Som man märker till exempel i CV skrivandet. Krav på självdisciplin. Inget samhälle i världen har någonsin haft ett sånt krav på självdisciplin. Man ska disciplinera sig själv och förut så var det läraren, pappan, mamman och prästen…”

Att skapa sitt eget liv med en tom vit projektplan.

För en del av oss är det enkelt men för många är det ett krav som är övermäktigt och frågorna hopar sig Vad är min vision? Vad är mitt mål med livet? Varför finns jag här? De existentiella frågorna blir mer påtagliga när vi saknar ledstång eller rättesnöre i livet. Det påverkar stora som små beslut i vår vardag och man kan ana att det skapar stress hos fler än en. I den här kontexten är det kanske inte märkligt att var och en känner ett behov av en plats där man får hjälp att tänka och strukturera sina tankar, planer och känslor, ett bollplank.

 

Man vill inte bemötas av ett förutbestämt innehåll menar Charles Taylor, Professor Emeritus i Filosofi, McGill University och en av vår tids största tänkare, i sin bok A Secular age. I ett sekulärt samhälle med sekulära värderingar har människan behov av att finna sin egen väg i livet. Därför blir det inte som förr att man går till prästen med sina existentiella frågor och vardagliga bekymmer utan söker andra vägar och parter till samtal.

Taylor menar att det västerländska samhället har en kultur av att söka efter autenticitet eller expressiv individualism. Alla uppmuntras att upptäcka sin väg ”göra sin grej”. Här är Taylor och Dencik överens om samhällsfenomenet ”Projektledare över eget liv”

I arbetet som projektledare söker man äkthet och att hitta sitt syfte, sin väg. Var är jag och varför är jag här, är viktiga existentiella frågor som söker äkta svar understryker Taylor. Det finns ett tydligt begär efter att livet innehåller något mer, ett sökande efter något transcendent, något utanför mig själv.

Med detta som bakgrund är coachens verktygslåda och förhållningssätt en attraktiv möjlighet för varje ”projektledare i eget liv och ledarskap”. Coachen erbjuder en jämbördig relation som byggs på tillit, ömsesidighet och respekt. Människosynen i coachingen är att varje människa ses som kreativ, resursstark och hel, det betyder att coachen utgår från att du är expert i ditt eget liv och att du har alla svar du behöver inom dig. Coachen stödjer dig i din process med frågor, värderingsövningar med mera, så att du kan bli medveten om dina resurser och hitta nya perspektiv på dina utmaningar och frågor. I det gemensamma arbetet är coachens roll att stödja klienten i att finna ditt mål och mening utan att coachen har en agenda eller ger råd. I samarbetet mellan coach och klient växer självtillit, självförtroende och inte minst klarhet över egna vägval fram, i stort som i smått. Varje Projektledare är värd ett coachande samarbete.

När du ska välja coach välj noggrant och ställ krav – det gör ICF

På Khraft AB har vi valt att satsa på att både gå bra utbildning inom coaching men också att vår egen utbildning ”Coaching Academy” håller god kvalitét. Därför ser vi till att certifiera både oss själva och utbildningen vi håller, hos det opartiska globala coachförbundet International Coach Federation (ICF). Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig.

Dela den här sidan