Under hösten 2018 har samtal förts med Toril Nygreen Grave, Coach och ägare av TNGC i Norge om att utveckla en ny coachutbildning med sikte på framtidens såväl som dagens coaching och ledarskap. Toril och Jenny Bergh på Khraft har samarbetat under många år i arbetet med Coaching Academy såväl som i arbete inom International Coach Federation.

Nu har samarbetet börjat ta sin form och vår PCC utbildning startar i slutet av februari en månad senare sker starten av grundutbildningen.

Skärmklipp 2018-12-18 13.29.58

Vi arbetar båda inom sektorn för ledarutveckling i Skandinavien och har en god bild av behovet i stora globala koncerner såväl som i små lokala företag. Utifrån de erfarenheterna tillsammans med lång erfarenhet av coachutbildning skapar vi nu det gemensamma konceptet learn coaching.

Vi vill väldigt gärna se dig med på någon av våra framtida kurser och utbildningar – tillsammans utvecklas vi vidare!

God Jul -Learn