Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Nyheter på Khraft inför 2019

Under hösten 2018 påbörjades samarbetet med Toril Nygreen Grave, TNGC i Norge om att utveckla en ny coachutbildning med sikte på framtidens såväl som dagens coachning och ledarskap. Toril och Jenny har samarbetat under många år. Nu har samarbetet börjat ta sin form i ett utbildningskoncept vi kallar LEARN Coaching och under 2019 startar LEARN Coaching för dig som vill lära dig coaching på riktigt som ledare eller coach. Även LEARN Coaching Advanced en fördjupningskurs för dig som önskar certifiera dig som Professional Certified Coach hos International Coach Federation startar under året.

Vi arbetar båda inom sektorn för ledarutveckling i Skandinavien och har en god bild av behovet i stora globala koncerner såväl som i små lokala företag. Utifrån de erfarenheterna tillsammans med lång erfarenhet av coachutbildningar skapar vi nu det gemensamma konceptet LEARN coaching.

Vi vill väldigt gärna se dig med på någon av våra framtida kurser och utbildningar – tillsammans utvecklas vi vidare!

 

Dela den här sidan