Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

OM KHRAFT

Vi är den givna partnern för tillväxt med utveckling av de mänskliga resurserna genom coaching, utbildning och ledarstöd. Våra insatser skapar vinster för individer, företag och samhälle.

Vi tror på varje människa som ledare i sitt eget liv med möjlighet att påverka sin omvärld – det är vår ledstjärna i allt vi gör. Vår övertygelse är att ledare som är trygga, glada ledare skapar fler positiva ringar på vattnet i den värld de rör sig, och att ett sådant ledarskap kommer inifrån.

Ledare och chefer som är förankrade och grundade i sina värderingar och sitt “why”. De har förstått att använda sina resurser väl och balanserat. Världen är en snabbt föränderlig plats och ensam är inte starkast. Därför tror vi på gemensamma ansträngningar och laganda. Ledarskap skapas inte i ett vakuum, det skapas i samröre med andra. Kommunikation och ledarskap som skapar tillhörighet och ger mening är  viktiga komponenter för att nå goda resultat. 

Här är något av allt vi gör i Khraft: