Om Khraft

Världen är en snabbt föränderlig plats och ensam är inte starkast, vi tror på gemensamma ansträngningar och laganda. Kommunikation och ledarskap som skapar tillhörighet och ger mening är viktiga komponenter för att nå resultat. Ledare har en nyckelroll och vi har passionen att stödja varje ledare och organisation.

Vårt mål är att med våra tre verksamheter bidra till livskraftiga företag och organisationer med engagerade medarbetare.

  • Utbildningar i Ledarskap Coaching Mentorskap och Jämställdhet
  • Coaching och Ledarstöd för individer och grupper
  • HR- uppdrag såsom konflikthantering och förändringsledning

 Vi vill se glada, trygga ledare som påverkar sin egen värld och sin omvärld i positiv riktning.

Om Jenny Bergh

Jenny är grundare och VD för Khraft, Human Resource Management. Hon har startat och drivit Coaching Academy Sverige samt arbetat i den Skandinaviska ledningsgruppen. Hon har skapat flera ledarskaps-, coach-,mentorutbildningar och kurser det senaste projektet Learn Coaching genomförs tillsammans med Toril Nygreen Grave där vi erbjuder coach och ledarskapsutbildningar på Engelska, Svenska och Norska.

Jenny har en Eng BA Theology and Valuebased Leadership men har även läst andra ämnen såsom Pedagogiskt ledarskap, Kreativa processer etc. Därtill har hon ett antal olika certifieringskurser inom ledarskap, coachning, mentorskap, verktyg för beteendeanalys etc.

Hon en erfaren utbildare, särskilt inom ledarskap, organisation och coaching och är en uppskattad föredragshållare och processledare i stora och små sammanhang.

Jenny drivs av att se andra utvecklas och ge ledarstöd till ledare. Hon är utbildad coach och innehar en PCC, Professional Certified Coach hos ICF Jenny är engagerad som eventkoordinator för Stora Coachdagen för branchorganisationen, ICF Sverige.

Jenny Bergh
Jenny är grundare och VD för Khraft, Human Resource Management. PCC, Professional Certified coach samt medgrundare av LEARN Coaching AS tillsammans med Toril Nygreen Grave.
Hon har en Eng BA Theology and Valuebased Leadership men har även läst andra ämnen såsom Pedagogiskt ledarskap, Kreativa processer etc.

Jenny är en erfaren utbildare, särskilt inom ledarskap, organisation och coachning och är en uppskattad föredragshållare och processledare.

Anne-Li Marthinussen
Senior Konsult, Coach (ACC-certifierad av ICF) och coachinstruktör

Anne-Li har lång erfarenhet av ledarskap med sin bakgrund som verksamhetschef.
Uppskattad för sin pedagogik och som inspiratör. Hos Khraft arbetar hon med våra utbildningar inom Ledarskap, Coaching och Mentorskap och som coach.

Lena Rönnbäck
Senior Konsult, Coach  (ACC-certifierad av ICF) Coachinstruktör

Lena arbetar med ledarutbildning, ledarstöd och coaching på Stockholms stift.
Hos Khraft finns hon emellanåt med som coachinstruktör och mentorcoach i våra coachutbildningar, LEARN Coaching

Kjell Löfgren
Senior Konsult, Coach  (ACC-certifierad av ICF)

Kjell har lång erfarenhet från industrin, bland annat som fastighetschef. Är specialiserad inom områden som arbetsmiljö, ledningssystem, projekt och kvalitet & miljö.
Hos Kraft finns Kjell tillgänglig för uppdrag som interimchef, HR, arbetsmiljöfrågor och coach.

Toril Nygreen Grave
Senior Konsult, CPCC(CTI) och PCC-coach (ICF) samt erfaren coachinstruktör.

Toril är medgrundare av LEARN Coaching AS tillsammans med Jenny Bergh. Har lång erfarenhet som utbildare, facilitator och coach. Är passionerad för utveckling!

Peter Adolfsson
Diplomerad Coach, interimchef och yogainstruktör.

Med intresse för teknik och människor har Peter haft roller inom försäljning, projekt- och utförande organisationer i olika branscher och därmed skapat sig en bred erfarenhet av teknikintensiva organisationer. Så även av ledarskap på olika nivåer och nu senast i en roll som Sverigechef med ansvar att utöka och förnya tjänsteutbudet av digitaliserade tjänster för service och eftermarknad.

I samarbete med

Khraft samarbetar med konsultbolag som vart och ett är specialister inom sitt område. Hulda har lång erfarenhet av att hitta rätt person till rätt plats och erbjuder kvalificerat strategiskt kompetensstöd.

TNG consulting är vår norska partner i coaching och workshops, och delägare i Learn Coaching.

Därtill har vi vår danska partner, Lindeblad, experter inom outplacement och aktivt lärande för ledningsgrupper, samt Coaching Academy AS i Oslo som driver Coachutbildning.

Tillsammans skapar vi mycket goda resultat och det är vi stolta över!

Vill du samarbeta/jobba med oss?

Vi söker konsulter för kommande uppdrag, hör av dig!