Policy!

På denna sida hittar ni KHRAFT AB:s policys

Integritetspolicy KHRAFT AB

Vad är en konflikt?

Konflikter är varken onda eller goda, de bara är…   Edward de Bono

Konflikter kan uppstå av många olika anledningar såsom rollkonfliker, pseudokonflikter, konkurrenskonflikter, horisontella och vertikala och så vidare. Ibland kan det vara svårt att lösa konflikter själv på en arbetsplats här kan vi vara ett stöd för dig som ledare i att hantera situationen.

En arbetsplats utan konflikter är en arbetsplats där rädsla och brist på tillit präglar tillvaron, där avslutar man sin anställning hellre än att reda ut konflikterna och hitta en gemensam riktning. När människor mår bra och trivs, uppstår färre svåra konflikter och de konflikter som uppstår går oftast att lösa genom att samtala ärligt och öppet. Då är överlåtelsen till varandra och till målet-den gemensamma riktningen starkare än att vinna i själva konflikten. Nyckeln till god konflikthantering är tillit, relationer byggda på tillit har större möjlighet att hantera sina konflikter på ett utvecklande sätt.

Läs mer om vår roll som HR-partner på:

https://khraft.se/organisationsutveckling/

Hur uppstår konflikter?

Konflikter uppstår när motsatta upplevelser, idèer, övertygelser möts.

 När två olika bilder, idéer eller övertygelser av samma verklighet möts och ska dela på samma yta då blir det ofta problem. För att kunna lösa en konflikt måste alla parter i konflikten ha förmågan att se sin motparts perspektiv eller situation. Inblad uppstår konflikter i systemet av en organisation det vill säga pga av bristande ledning, styrning eller kommunikation.

Att åstadkomma förändring – genom insikt

För att ha möjlighet att förändras krävs insikt, för att få insikt krävs att vi får syn på oss själva och andra ur andra perspektiv än de som vi redan är bekanta med. För att insikten ska leda till förändring behöver vi sedan förmå oss själva att acceptera det vi ser och får insikt om.

Alldeles för ofta stannar processen vid att vi ser en bit av de nya perspektiven och förkastar det vi ser eller förklarar och försvarar oss själva. Våra försvarsmekanismer går igång som kanske är ett av de största hindren till förändring bådehos den enskilda människan. Försvarsmekanismer är grundade i någon sorts rädsla vi bär på och vi har dem alla mer eller mindre medvetet.

För dem som önskar arbeta med frågor som kräver förändring på riktigt krävs ett arbetssätt som underlättar för alla att ta till sig nya perspektiv, nya sanningar utan att behöva gå i försvar.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med konflikthantering? Vill du ha vår hjälp?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

    Lyssna på vår podd

    Här pratar vi högt och lågt om coaching och delar med oss av våra erfarenheter i vårt dagliga arbete. Vi har gjort ett antal avsnitt om konflikter och konflikthantering – avsnitt 24-27 kanske kan det ge dig lite extra hjälp på vägen.

    Vi finns där poddar finns! Khraft – Framförallt Coaching! på Spotify och Podcaster