Det ska vara lätt att göra rätt

Den nya Arbetsmiljöförordningen (AFS2015:4) har som ambition att det ska vara lätt att göra rätt när det kommer till psykosocial arbetsmiljö. Bakgrunden är de stigande bekymren på Svenska arbetsplatser. Den nya AFSen ställer krav på arbetsgivaren om att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtta av tio känner sig inte engagerade i sitt arbete.

  • 84 % känner sig inte engagerade i sitt arbete.
  • 2010-2014 ökade sjukskrivningarna som var grundade i psykisk ohälsa med 74 %.

Den nya arbetsmiljöföreskriften ställer därför krav på arbetsgivaren om att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det arbetet ska innehålla:

Ledare ska ges tid, kunskap och resurser till att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning samt förebygga och hantera kränkande särbehandling. Varje arbetsgivare ska se till att förutsättningar finns att omsätta tid kunskap och resurser i handling. Därtill råder arbetsmiljöverket till att varje ledare bör få tillgång till handledning/coaching eller dylikt.

 

Hör av dig till oss om ni…
  • Behöver ni få igång ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Vill erbjuda era ledare coaching eller handledning