Konfliktlösning

I en konflikt sänks de inblandades arbetseffektivitet med ungefär 50%. De medarbetare som finns runt konfliktsituationen påverkas så att deras kapacitet minskas med cirka 10%. Desto längre tiden går med konflikter ju större kostnad och spridning får den. Låt oss hjälpa er att ta tag i konflikterna här finns många lärdomar och mycket kraft att hämta som istället tar organisationen framåt.

Ta kontakt så berättar vi mer om hur er khraft kan riktas framåt istället!