Medarbetare i rörelse

Rekrytering -second opinion

Rätt person på rätt plats vid rätt tid med rätt tänk är grundläggande för alla framgångsrika företag. Vi strävar efter ömsesidighet i affärer och relationer vi ser att det skapar de bästa förutsättningarna för bra rekryteringar. Genom personlig kontakt och noggrann analys av befintligt kompetensbehov är vi ert stöd i viktiga rekryteringar.

Onboarding

Den mest kritiska perioden för varje nyanställd är de första nio månaderna i en ny tjänst. Vi har program som säkerställer er rekrytering.

Outplacement

Vid nedskärningar, omflyttningar och fusioner så är det en omtumlande tid för de allra flesta inom en organisation. Här arbetar vi med ledarstöd, teamutveckling, kommunikationsplaner och stöd till de som avslutar sin tjänst med målet att varje avslut ska bli en så bra som möjligt.