Projektledning

Vi tar projektansvar för hela eller delar av personalansvaret när du behöver avlastning när ni ska fusionera bolaget med ett annat eller har köpt in ett bolag som ska införlivas i er verksamhet och kultur.

Vi projektleder och ser till att inget missas från riskanalys, kommunikationsplan, outplacement, nyrekrytering och onboarding etc.

Boka ett möte så berättar vi mer och skräddarsyr ett upplägg för er.