Projektledning

Vi tar hand om hela processer till exempel när företag ska fusioneras eller flyttas eller att en del av en verksamhet ska läggas ned. Det här är bara ett par exempel på när det för ledaren i organisationen är extra mycket. Då går vi in och tar projektansvar för helheten på personalsidan.

Exempelvis vid en nedläggning av viss verksamhet men andra blir kvar

Vi projketleder och ser till att inget missas från kommunikationsplan, kontakt med trygghetsråd, outplacement, nyrekrytering och onboarding samt ser till att nya team får till bra