Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

#121 Rolf och Alicia Medina

Omvärlden utmanar oss mer än någonsin så hur behöver vi organisera oss egentligen?

Varför bör medlemmarna i en ledningsgrupp ge sig ut på en själslig resa egentligen?

Jenny Bergh samtalar med Alicia och Rolf Medina i ett samtal som tar sin utgångspunkt i deras bok: Teal Tillit och Transparens, en guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen

Med grund i ett flerårigt forskningsprojekt har de tagit fram en modell för att skapa progressiva organisationsformer som bygger på tillit, öppenhet och jämlikhet.

Rolf Medina med en bakgrund som dataingenjör och är filosofie doktor i Management. Han är medgrundare till Future of Organizing AB där han numera ägnar all sin tid.

Alicia Medina föddes i Montevideo, Uruguay. Hon kom till Sverige 1982 som flykting via FN. Efter 20 år i arbetslivet disputerade hon år 2012 i Strategi och Management. Hon ägnar sig nu på heltid åt konsultföretaget Future of Organizing AB.

Dela den här sidan