SKOLUTVECKLING

EN FÖRÄNDRAD SKOLA I EN FÖRÄNDRAD VÄRLD

En förändrad skola i en förändrad värld handlar om att tillsammans utveckla ett förhållningssätt, både i relation till eleverna och vårdnadshavarna men också till varandra som personalgrupp. Tillsammans med er bygger vi den plattform ni behöver för att utveckla en stabil kultur av god professionell kommunikation.

För att skapa så stor effekt som möjligt rakt in i verksamheten, anpassar vi arbetet utifrån de behov ni har.

Målet är en framgångsrik lärandemiljö:

 • engagerade och välmående medarbetare, elever och vårdnadshavare
 • självledarskap
 • intresserat och engagerat lyssnande
 • öppna, inbjudande och utvecklande frågor 
 • positivt bemötande vuxen-vuxen, vuxen-elev, elev-vuxen, elev-elev

Vi erbjuder

 • Processutbildning i grupp för all personal
 • Utveckla arbetet inom ledningsgrupp / arbetslag / ämneslag / årskurslag
 • Individuell coaching för elever
 • Individuell coaching för medarbetare
 • Individuell coaching för skolledare
 • Processutbildning i grupp för vårdnadshavare

Utifrån ett upplevelsebaserat lärande fokuserar vi på att ni tillsammans lyckas ännu bättre med uppdraget, både när det gäller kunskap och värdegrund. Våra utbildare är erfarna pedagoger och professionella coacher som varvar kortare teoripass med övningar och reflektion i smågrupper.

Referenser från uppdrag för ProCivitas Malmö

”Det var nyttigt att få prata med någon utanför verksamheten som kunde se med nya ögon på det jag handskas med varje dag.”

”Supernöjd! Redan efter första gången så upptäckte jag små saker som var enkla att förändra för att underlätta min undervisning.”