Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Storsatsning på coaching

LR Revision och Redovisning i Strängnäs gör ett omtag och storsatsar på coaching, kundkommunikation och ledarskap.

Att utbilda sig inom revision och redovisningsbranschen innebär ofta att bli expert i ekonomirelaterade ämnen.

– Branschen har ett starkt inifrånperspektiv, och det ville jag ändra på hos oss. Det räcker inte att vara expert på skatter – du behöver framförallt kunna lyssna för att möta dina kunders behov, därefter fylla behoven som kunden faktiskt har, berättar Jonas Ekman, VD.

UTVECKLING PÅ RIKTIGT

Kursen Learn Coaching Fundamentals gav mig möjlighet till en enorm personlig utveckling inte bara i mitt ledarskap, den har påverkat hela mig. Jag har ökat min förmåga att lyssna och jag har fått ett utökat förtroende för processer. Utbildningen har fått mig se hur fantastisk personal vi har och när vi ger dem tid och ansvar åstadkommer vi fantastiska resultat.

Annica Medberg och Camilla Eriksson, redovisningskonsulter och rådgivare på LR Revision i Strängnäs berättar -Sedan samarbetet med Khraft inleddes har vår lednings tydlighet visat sig mycket mer, Jonas visar vart företaget vill framåt, och att han är noga med att få oss medarbetare involverade i denna resa, vilket är jättekul! Ett modernt ledarskap, organisationen har fått en ”röd tråd”.

Varför utbilda sig själv och medarbetarna i coaching?

För mig handlar det om att coaching är framtidens verktyg för utveckling av företag, fortsätter Jonas. Med den här kompetensen som vi har fått genom Khrafts coachutbildning, Learn Coaching, ser vi att vi kan utveckla och stödja våra kunder på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare.

Vi märker en stor skillnad och för att inte tala om vad jag märker i min roll som chef och ledare. Jag har blivit så mycket tryggare i min roll och jag har fått redskap till att jobba med ständig förbättring och utveckling. Jag ser också vad det ger hos mina kollegor i företaget som också gått coachutbildningen och hur det utvecklar vårt samarbete internt och framförallt externt med våra kunder. Vilka spännande samtal vi har med dem nu som ger utveckling på kort och lång sikt.

Jenny Bergh, grundare och vd av Khraft AB, är en av de som samarbetet med Jonas och ledningen i företagets utvecklingsresa. Hon förklarar:

– Utbildningen tränar individen i ett självledarskap, ett coachande förhållningssätt och ger konkreta verktyg och metoder. Jag känner många duktiga ledare som arbetar med passion med sina medarbetare och kunder men ändå sliter med att få till det. Det vi märker är att vårt arbete med coaching och coachutbildning ger utveckling på riktigt. Utbildningen vänder sig till alla som har nytta av att förbättra sina samarbete och sin kommunikation. Khrafts coachutbildning innehar den högsta ackrediteringen av International Coaching Federation, ACTP (Approved Coach Training Program).

 

God kommunikation går hand i hand med lönsamhet och värdefulla samtal, det är Jonas och Jenny ense om. Efter utbildningen bestämde sig Jonas för att satsa rejält genom att låta alla seniora konsulter på LR Revision & Redovisning i Strängnäs delta i Learn Coaching Fundamentals. I vår har fem konsulter genomfört Fundamentals och blivit Diplomerade coacher, till hösten börjar två till och utvecklingen fortsätter.

– Fler arbetsuppgifter blir automatiserade, men i våra kundundersökningar efterfrågas personlig kontakt och rådgivning. Därmed finns en stor potential i att utbilda fler medarbetare, säger han.

– Redovisningsbranschen står inför behovet av en ekonomisk-PT, som jag kallar det. När vi tog fram utbildningen förstod vi inte hur relevant den skulle bli för just den här branschen. Så roligt att få utbilda Jonas och hans medarbetare – och se hur resan utvecklar deras företag. Fantastiskt, avslutar Jenny.

Satsningen har även uppmärksammats i branschtidningen Balans

Dela den här sidan