Eva Otterbeck

Jag är jättenöjd över att jag valde att vidareutbilda mig hos Khraft. Utbildningen innehöll mycket av värde utöver själva coaching kompetensen så som att utforska ens egna värderingar och drivkrafter och även en hel del kring att driva en coachingverksamhet. Klimatet som Jenny och Toril skapar är generöst och bjussigt!

Ylva Blomberg

Coachutbildningen gav mig nya bra verktyg för både coaching och ledarskap! Jag har lärt mig reflektera mer.

Andreas Hansen-Nilsson

För mig blev coachkursen ett sätt att utveckla, och att få verktyg att ännu mer utveckla, mina styrkor. Slipa av det som inte var så bra och att bygga upp erfarenhet av att göra rätt i samtal.

Cathrine Enqvist

Coachutbildningen gav mig redskap att möta andra människor i jobbet med förnyad blick, innebörd om utveckling.

Emma Ullberg

En otroligt givande coachkurs som både gav många nya färdigheter och insikter om mig själv. Jag kan rekommendera coachkursen till alla som i någon form jobbar med att leda människor eller vill förstå mer om sig själv och utvecklas på ett personligt plan.

Kenneth Larsson, Madicon

Jag har fått insikter, kunskaper och nya tankar. Kursen har gett mig den personliga utveckling jag önskat och jag har lärt mig att coaching är ett kraftfullt verktyg.

Andreas Nilsson, Örebro Universitet

Kursen utmanade mig som person och mina föreställningar om mig själv samtidigt som den inspirerat och lockat till arbete. Den har  utvecklat mig i mitt sätt att förhålla mig till andra människor, inte minst mina medarbetare. Andreas Nilsson, Enhetschef, Örebro Universitet

Urban Knutsson, Volvo Construction Equipment

You would expect a good coach to use tools and methods to guide you to new perspectives on a presented situation. Jenny does that, but adds a stunning capability to quickly reach below that, into the underlying reality. The notion that this coach not only wants to help, but also understands and cares is an […]