Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Utbildningen har gett mig en tydlighet i mig själv och jag har fått utveckla mina olika sätt i kommunikationen. Jag har fått många bra verktyg i coaching som också blir ett förhållningssätt i mycket.